Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni OPŠTINA KOLAŠIN NE DOBIJA NOVAC NA IME KONCESIONIH NAKNADA
Pare od vode i šume uplaćene Podgorici i Bijelom Polju
Pare od vode i šume uplaćene Podgorici i Bijelom Polju Goran Rakočević podsjeća da nije prvi put da se nanosi finansijska šteta Opštini Kolašin jer  je greškom Prve  banke, prošle godine, više od 200.000 eura poreza na promet nepokretnosti, koje je Kolašinu trebalo da pripadne od prodaje hotela „Lipka”, uplaćeno Glavnom gradu: Nakon pregovora pare su varaćene, ali u ratama
KO­LA­ŠIN – U pro­te­klih pet go­di­na če­ti­ri kon­ce­si­o­na­ra vo­de sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne Ko­la­šin upla­ti­li su na ime kon­ce­si­je sko­ro 100.000 eura. Me­đu­tim, no­vac je umje­sto na ra­ču­nu Op­šti­ne Ko­la­šin za­vr­šio na ra­u­či­ma ne­kih dru­gih op­šti­na. Ske­re­tar Se­kre­ta­ri­ja za fi­nan­si­je Op­šti­ne Ko­la­šin Go­ran Ra­ko­če­vić po­če­kom no­vem­bra  obra­tio se bje­lo­polj­skoj pod­ruč­jnoj je­di­ni­ci Po­re­ske upra­ve sa za­htje­vom da „pre­du­zmu ak­tiv­no­sti ka­ko bi se gre­ške is­pra­vi­le, a Op­šti­na Ko­la­šin obe­šte­ti­la“.
– Po­re­ska upra­va je do­ni­je­la rje­še­nje ko­jim je na­lo­že­no vra­ća­nje svih tih sred­sta­va Op­šti­ni Ko­la­šin ko­ja su pre­ma rje­še­nju PU za­vr­ši­la u ka­sa­ma op­šti­na Bi­je­lo Po­lje i Pod­go­ri­ca – sa­op­šte­no je iz loklne upra­ve i po­ja­šnje­no da je do­sad Op­šti­ni Ko­la­šin vra­će­na sa­mo jed­na tre­ći­na nov­ca ko­ja se du­gu­je.  
Na­gla­ša­va­ju i da je pri­bli­žan iz­nos od ko­ne­ce­si­ja za šu­me, ta­ko­đe, za­vr­šio u op­štin­skim ka­sa­ma dru­gih lo­kal­nih upra­va umje­sto u Ko­la­ši­nu. 
Tim po­vo­dom Ra­ko­če­vić se još u ja­nu­a­ru obra­tio Upra­vi za šu­me i PU tra­že­ći na uvid ugo­vo­re sa kon­ce­si­o­na­ri­ma za šu­me, na­kon če­ga bi bi­lo ja­sni­je ko­li­ko je Op­šti­na i po tom osno­vu ošte­će­na. Od­go­vo­ri iz te dvi­je upra­ve još ni­je­su sti­gli.
– Zbog neo­d­go­vra­nja Upra­ve za šu­me na na­še za­htje­ve sma­tram da je nji­hov od­nos neo­d­go­vo­ran pre­ma Op­šti­ni Ko­la­šin – ka­že Ra­ko­če­vić. 
Pre­ma Za­ko­nu o fi­nan­si­ra­nu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve,  Op­šti­ni se ustu­pa 70 od­sto  pri­ho­da od kon­ce­si­o­nih na­kna­da za ko­ri­šće­nje pri­rod­nih bo­gat­sta­va ko­ja se na­la­ze na nje­noj te­ri­to­ri­ji, dok osta­tak pri­pa­da dr­ža­vi.
– Vje­ru­jem da je u pi­ta­nju gre­ška kon­ce­si­o­na­ra, a ne na­mje­ra nad­le­žnih iz dr­žav­ne vla­sti, iako ni­je pr­vi put da gra­đa­ni  Ko­la­ši­na bu­du us­kra­će­ni za pri­ho­de ko­ji im pri­pa­da­ju. U sva­kom slu­ča­ju, to će­mo naj­ja­sni­je vi­dje­ti po sprem­no­sti da evi­dent­nu gre­šku is­pra­ve, u ovom, kao i u , mo­gu­će, slu­ča­ju  kon­ce­si­ja za šu­me za šta još  če­ka­mo tra­že­ne in­for­ma­ci­je – ka­že Ra­ko­če­vić i pod­sje­tio da ovo ni­je pr­vi put da se na­no­si fi­nan­sij­ska šte­ta Op­šti­ni Ko­la­šin jer  je gre­škom Pr­ve  ban­ke, pro­šle go­di­ne,  vi­še od 200.000 eura po­re­za na pro­met ne­po­kret­no­sti, ko­je je Ko­la­ši­nu tre­ba­lo da pri­pad­ne od pro­da­je ho­te­la „Lip­ka”, upla­će­no Glav­nom gra­du. Po­sli­je in­ter­ven­ci­je lo­kal­ne upra­ve, no­vac je u ra­ta­ma vra­ćan Op­šti­ni Ko­la­šin. 

J.Š.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"