Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport UEFA POTVRDILA SASTAVE ZA PREMIJERNO IZDANJE LIGE NACIJA
Crna Gora u C ligi
Mogući novi dueli sa Rumunima Crna Gora u C ligi „Crveni” se nalaze u trećem ,,šeširu“, u kojem su još Izrael, Bugarska i Finska i sa njima neće moći da se sastanu. Žreb 24. januara naredne godine
Evrop­ska fud­bal­ska fe­de­ra­ci­ja po­tvr­di­la je ju­če sa­stav li­ga u okvi­ru Li­ge na­ci­ja, tak­mi­če­nja ko­je će po­če­ti u sep­tem­bru 2018. go­di­ne. Svih 55 na­ci­o­nal­nih ti­mo­va čla­ni­ca UEFA uze­će uče­šće u pr­vom iz­da­nju, a sa­stav li­ga na­pra­vljen je na osno­vu UEFA ko­e­fi­ci­jen­ta, ko­ji su re­pre­zen­ta­ci­je ima­le na ju­če­ra­šnji dan. Ta­ko u Li­gi A tak­mi­či­ti 12 naj­bo­lje pla­si­ra­nih se­lek­ci­ja, u Li­gi B će se igra­ti na­red­nih 12 ti­mo­va, u Li­gi C sle­de­ćih 15 i u Li­gi D po­sled­njih 16 re­pre­zen­ta­ci­ja na UEFA rang-li­sti.
Nje­mač­ka, Por­tu­ga­li­ja, Bel­gi­ja, Špa­ni­ja, Fran­cu­ska, En­gle­ska, Švaj­car­ska, Ita­li­ja, Polj­ska, Island, Hr­vat­ska i Ho­lan­di­ja igra­će u Li­gi A. Re­pre­zen­ta­ci­je će bi­ti po­di­je­lje­ne u če­ti­ri gru­pe od po tri eki­pe. Po­bjed­ni­ci tih gru­pa na­ći će se u za­vr­šni­ci Li­ge na­ci­ja, gdje će se bo­ri­ti za ti­tu­lu po­bjed­ni­ka ovog tak­mi­če­nja. Za­vr­šni­ca će se odr­ža­ti u ju­nu 2019. go­di­ne, a do­ma­ćin tur­ni­ra bi­će od­re­đen u de­cem­bru na­red­ne go­di­ne. Sve re­pre­zen­ta­ci­je iz Li­ge A kon­ku­ri­šu za or­ga­ni­za­ci­ju za­vr­šnog tur­ni­ra, a na kra­ju tak­mi­če­nja če­ti­ri naj­sla­bi­je pla­si­ra­ne re­pre­zen­ta­ci­je pre­ći će u ni­ži rang, od­no­sno Li­gu B.
U Li­gi B su: Austri­ja, Vels, Ru­si­ja, Slo­vač­ka, Šved­ska, Ukra­ji­na, Re­pu­bli­ka Ir­ska, Bo­sna i Her­ce­go­vi­na, Sje­ver­na Ir­ska, Dan­ska, Če­ška i Tur­ska. Ove se­lek­ci­je bi­će po­di­je­lje­ne na če­ti­ri gru­pe od po tri eki­pe. Po­bjed­ni­ci će ići u Li­gu A, dok će če­ti­ri naj­go­re pla­si­ra­ne eki­pe is­pa­sti u Li­gu C.
Za lju­bi­te­lje fud­ba­la u Cr­noj Go­ri naj­in­ter­esant­ni­ja će bi­ti Li­ga C, u ko­joj će bi­ti Cr­na Go­ra. Po­red če­te se­lek­to­ra Lju­bi­še Tum­ba­ko­vi­ća, u njoj će na­stu­pi­ti još Ma­đar­ska, Ru­mu­ni­ja, Škot­ska, Slo­ve­ni­ja, Grč­ka, Sr­bi­ja, Al­ba­ni­ja, Nor­ve­ška, Izra­el, Bu­gar­ska, Fin­ska, Ki­par, Esto­ni­ja i Li­tva­ni­ja. U ovoj li­gi, re­pre­zen­ta­ci­je će bi­ti po­di­je­lje­ne na če­ti­ri gru­pe, tri sa če­ti­ri eki­pe i jed­nom u ko­joj će bi­ti tri ti­ma. „Cr­ve­ni” se na­la­zi u tre­ćem ,,še­ši­ru“, u ko­jem su još Izra­el, Bu­gar­ska i Fin­ska i sa nji­ma ne­će mo­ći da se sa­sta­ne. Kao i u slu­ča­ju pred­thod­nih li­ga, po­bjed­ni­ci gru­pa iz­bo­ri­će pla­sman u Li­gu B, dok će če­ti­ri naj­go­re pla­si­ra­ne eki­pe na­red­ni ci­klus do­če­ka­ti u Li­gi C.
Na kra­ju, naj­sla­bi­ju, Li­ga D (če­ti­ri gru­pe po če­ti­ri ti­ma), či­ne: Azer­bej­džan, Ma­ke­do­ni­ja, Bje­lo­ru­si­ja, Gru­zi­ja, Jer­me­ni­ja, Le­to­ni­ja, Far­ska Ostr­va, Luk­sem­burg, Ka­zah­stan, Mol­da­vi­ja, Lih­ten­štajn, Mal­ta, An­do­ra, Ko­so­vo, San Ma­ri­no i Gi­bral­tar.
Za­ni­mlji­vo je da će če­ti­ri naj­bo­lje pla­si­ra­ne se­lek­ci­je iz svih li­ga, ko­je kroz kva­li­fi­ka­ci­je ne obez­bi­je­de pla­sman na Evrop­sko pr­ven­stvo 2020, do­bi­ti pri­li­ku da to ura­de u ba­ra­žu, ko­ji je pla­ni­ran za mart 2020.
Žreb grup­ne fa­ze Li­ge na­ci­je odr­ža­će se 24. ja­nu­a­ra 2018 u Lo­za­ni, žreb za za­vr­šni­cu, ko­ja se igra od 5. do 9. ju­na 2019, odr­ža­će se de­cem­bra na­red­ne go­di­ne.D.P.


Ter­mi­ni

1. ko­lo: 6. - 8. sep­tem­bar 2018.
2. ko­lo: 9. - 11. sep­tem­bar 2018.
3. ko­lo: 11. - 13. ok­to­bar 2018.
4. ko­lo: 14. - 16. ok­to­bar 2018.
5. ko­lo: 15. - 17. no­vem­bar 2018.
6. ko­lo: 18. - 20. no­vem­bar 2018.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"