Општина Тузи  / - фото: Душан Драговић/Архива
17/04/2022 u 19:04 h
Marko StojanovićMarko Stojanović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Агенциjе за заштиту конкуренциjе испитује помоћ Општине Тузи

Постоjи законска процедура приjаве државне помоћи, коjа jе у овом случаjу неиспоштована. Како jе Општина Тузи додиjелила помоћ приjе одлучивања, Агенциjа је наложила обуставу, наводи се у рјешењу АЗЗК

Савjет Агенциjе за заштиту конкуренциjе покренуо је испитни поступак утврђивања усклађености државне помоћи додиjељене од стране Општине Тузи на основу Одлуке о мjерама за ублажавање финансиjских последица насталих услед пандемиjе у овој општини.

АЗЗК је наложила најмлађој општини да у року од 15 дана достави изjашњење да ли остаjе при дониjетим одлукама, и привремено обустави даљу додjелу до одлучивања Агенциjе о усклађености помоћи са Законом о контроли државне помоћи.

– Општина Тузи jе 8. фебруара 2022. године доставила приjаву државне помоћи уз одлуку о доношењу мjера за подршку привреди у Општини Тузи од 16. априла 2021. године о ослобађању свих физичких лица пореза на земљиште за 2021. годину што подразумиjева да се неће извршити достава рjешења, затим ослобађање плаћања чланског доприноса туристичкоj организациjи за 2021. годину – наводи се у рјешењу Агенције.

Имаjући у виду да jе Општина Тузи доставила предметну приjаву, као и Одлуку о доношењу мjера, Агенциjа се обратила Општини Тузи и затражила информациjу да ли jе потенциjална државна помоћ по наведеноj одлуци реализована према Закону о контроли државне помоћи, а коjи прописуjе да jе незаконита државна помоћ она коjа jе додиjељена без претходне приjаве или приjе одлучивања Агенциjе.

– С тим у вези, Општина Тузи jе обавиjестила Агенциjу 18. марта 2022. године, коjим jе дала изjашњење да jе Општина Тузи поступила по одлуци од 16 априла 2021. године чиме су мjере државне помоћи у потпуности реализоване током 2021. године. Агенциjа jе увидjела да jе током 2020. године реализована и мjера државне помоћи коjа jе редефинисана Одлуком о мjерама за ублажавање финансиjских последица насталих услед пандемиjе у општини Тузи коjим jе захтиjевано да се доставе све одлуке о доношењу мjера за подршку привреди коjе су усвоjене у 2020. години, као и подаци о њиховој реализациjи – пише у документу.

Без одлуке Агенције помоћ је незаконита

Према Закону о државној помоћи, незаконитом се сматра државна помоћ коjа jе додиjељена без претходне приjаве или приjе одлучивања Агенциjе о усклађености те помоћи са законом. – Акт о додjели државне помоћи се може приликом доношења, односно утврђивања, разматрати само уз оцjену Агенциjе. Даље, чланом 12 закона забрањуjе се додjела државне помоћи приjе одлучивања Агенциjе о усклађености државне помоћи са законом. Законом jе уређено поступање Агенциjе у случаjу незаконите државне помоћи и дата jоj могућност да наложи даваоцу да достави податке и информациjе потребне за испитивање усклађености са законом – наводи се у закону. Б

У документу АЗЗК наводи се и да државна помоћ може да наруши тржишну конкуренциjу чак и ако не помаже кориснику државне помоћи да се прошири и стекне нове тржишне удjеле, већ ако jе, као у овом случаjу, држава своjом интервенциjом омогућила задржавање привредног друштва на тржишту, коjе би у тржишним условима било приморано да изађе са истог.

– Општина Тузи jе подношењем приjаве државне помоћи Агенциjи доставила одлуку о доношењу мjера на мишљење. С обзиром на то да се помоћ сматра додиjељеном даном доношења правног основа, те да jе Општина Тузи била у обавези да сачека одлуку Агенциjе, у складу са законском процедуром покренут је испитни поступак и забрањена додjела приjе одлучивања. Постоjи законска процедура приjаве државне помоћи, коjа jе у овом случаjу неиспоштована – закључује се у рјешењу

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

24. jun 2022 12:03