Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2015-10-16 TOMISLAV NIKOLIĆ SMATRA DA BI PRIZNANJE KIM ODVELO U GRAĐANSKI RAT, PATRIJARH IRINEJ PORUČIO Ne smijemo žrtvovati Kosovo zbog Evrope Stav Crkve je potpuno jasan i poznat – želimo da Srbija nastavi svoj evropski put, i tu ima našu punu podršku, ali se ne smijemo odreći kolijevke srpstva, našeg naroda koji tamo živi, naših svetinja, rekao je patrijarh srpski Irinej
Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva po­dr­ža­va evrop­ski put Sr­bi­je, ali ne smi­je­mo i ne mo­že­mo da žr­tvu­je­mo Ko­so­vo, iz­ja­vio je srp­ski pa­tri­jarh Iri­nej na­kon sa­stan­ka sa pre­mi­je­rom Alek­san­drom Vu­či­ćem.
– Sa­sta­nak je bii vr­lo kon­struk­ti­van. Do­go­vo­ri­li smo se da se o sve­mu do­go­va­ra­mo za­jed­no. Stav Cr­kve je pot­pu­no ja­san i po­znat – že­li­mo da Sr­bi­ja na­sta­vi svoj evrop­ski put, i tu ima na­šu pu­nu po­dr­šku, ali se ne smi­je­mo od­re­ći ko­li­jev­ke srp­stva, na­šeg na­ro­da ko­ji ta­mo ži­vi, na­ših sve­ti­nja. Ne smi­je­mo žr­tvo­va­ti Ko­so­vo za­rad Evro­pe, jer ono ne­ma ci­je­nu – re­kao je pa­tri­jarh Iri­nej za „Ku­rir”.
Ka­ko je već ra­ni­je na­ja­vlje­no, pre­mi­jer je de­le­ga­ci­ju SPC upo­znao sa raz­go­vo­ri­ma ko­ji su pri­je dva da­na vo­đe­ni u Bri­se­lu, oko da­lje bor­be za spre­ča­va­nje ula­ska Ko­so­va u Une­sko, ali i sa po­sle­di­ca­ma rje­še­nja ko­je je do­ni­je­la EU u pro­ce­su in­te­gra­ci­ja Sr­bi­je.
– Sr­bi­ja že­li da bu­de u EU, to i ja že­lim, ali Sr­bi­ja ni­ka­da ne­će pri­zna­ti ne­za­vi­snost Ko­so­va i Me­to­hi­je – re­kao je pred­sjed­nik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić.
On sma­tra da bi, u slu­ča­ju da Sr­bi­ja pri­zna ne­za­vi­snost Ko­so­va, do­šlo da gra­đan­skog ra­ta i da je u to ubi­je­đen.
Po­zi­va­ju­ći se na sud­bi­nu ne­ka­da­šnjeg ju­go­slo­ven­skog i srp­skog pred­sjed­ni­ka Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća, To­mi­slav Ni­ko­lić je pod­sje­tio da su gra­đa­ni bi­li pre­sreć­ni ka­da je pre­sta­lo bom­bar­do­va­nje, ali da su ga po­sli­je ka­zni­li na iz­bo­ri­ma, jer je na­pu­stio Ko­so­vo i Me­to­hi­ju.
– Ve­za Sr­ba sa Ko­so­vom i Me­to­hi­jom je sud­bo­no­sna – na­po­me­nuo je Ni­ko­lić, ko­ji je, po­vo­dom za­htje­va Ko­so­va da po­sta­ne član Une­ska, oci­je­nio da je „po­če­la ofan­zi­va za po­nos srp­skog na­ro­da”.
– Slo­žio bih se da Al­ban­ci ču­va­ju ono što su gra­di­li i da sa tom ba­šti­nom bu­du član Une­ska, a da Sr­bi ču­va­ju ono što je srp­ska kul­tur­na ba­šti­na – re­kao je Ni­ko­lić de­le­ga­ci­ji no­vi­na­ra iz Nje­mač­ke, na­po­mi­nju­ći da sa­da na Uni­ji osta­je da ka­že da li je „ovaj stav u pot­pu­noj su­prot­no­sti sa že­ljom EU da Sr­bi­ja bu­de njen član”.
U jed­no­ča­sov­nom raz­go­vo­ru sa nje­mač­kim no­vi­na­ri­ma, Ni­ko­lić je oci­je­nio „da je Sr­bi­ja ve­o­ma bli­zu to­ga da Evro­pa pot­pu­no otvo­ri svo­je kar­te” i uka­zao da ne zna za­što je ne­ko u Bri­se­lu iz­gu­bio živ­ce.
– Mo­gli su da nas još tre­ti­ra­ju kao da nas po­štu­ju – re­kao je Ni­ko­lić, ko­ji sma­tra da je „znak da Sr­bi­ju ne po­štu­ju pre­vi­še” to što je pre­mi­jer Sr­bi­je na ne­for­mal­noj ve­če­ri u uto­rak u Bri­se­lu do­če­kan no­vim za­htje­vi­ma i amand­ma­ni­ma o ko­ji­ma ni­šta ni­je znao.
Ni­ko­lić je is­ta­kao da ne od­u­sta­je od ide­je da Sr­bi­ja bu­de član EU, kao i da, sve dok je to mo­gu­će, ona že­li da uče­stvu­je u raz­go­vo­ri­ma s Pri­šti­nom i u Bri­se­lu sa EU, sve dok EU ne od­u­sta­ne od tih raz­go­vo­ra.
– Uni­ja mo­že da od­u­sta­ne od raz­go­vo­ra ta­ko što bi „ogo­lje­no” re­kla da tre­ba pri­zna­ti ne­za­vi­snost Ko­so­va i Me­to­hi­je – ob­ja­snio je Ni­ko­lić i kon­sta­to­vao da „oni, me­đu­tim, iz­bje­ga­va­ju da ka­žu da Sr­bi­ja tre­ba da pri­zna ne­za­vi­snost Ko­so­va i Me­to­hi­je”.M.Nj.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"