Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-02-06 VLASNIK UNIPROMA DOBIO SAGLASNOST GLAVNOG DRŽAVNOG ARHITEKTE ZA STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT
Pejović gradi zgradu u centru Podgorice
Lokacija na kojoj Pejović planira zgradu Pejović gradi zgradu u centru Podgorice Firma koja gazduje KAP-om dobila je saglasnost glavnog arhitekte da u centru Podgorice gradi stambeno-poslovni objekat od pet nadzemnih etaža, koji će imati visoko prizemlje, tri sprata poslovnih prostora i stan od 175 kvadrata u potkrovlju
Vla­snik Uni­pro­ma Ve­se­lin Pe­jo­vić na­mje­ra­va da pra­vi stam­be­no-po­slov­ni obje­kat u cen­tru Pod­go­ri­ce, tač­ni­je u Uli­ci Stan­ka Dra­go­je­vi­ća ne­da­le­ko od Cr­no­gor­skog na­rod­nog po­zo­ri­šta. On je za iz­grad­nju stam­be­no-po­slov­ne zgra­de već do­bio sa­gla­snost glav­nog dr­žav­nog ar­hi­tek­te na idej­no rje­še­nje. Obje­kat je pla­ni­ran na ka­ta­star­skoj par­ce­li 3858 KO Pod­go­ri­ca 2, u za­hva­tu ur­ba­ni­stič­kog pro­jek­ta „No­va va­roš – Blok E”.
Sa­da su na toj par­ce­li pri­zem­na po­ro­dič­na zgra­da od 141 kva­dra­ta i po­moć­na zgra­da od 34 kva­dra­ta, či­ji je osnov sti­ca­nja, po po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, ku­po­vi­na. U ka­ta­stru ne­ma de­ta­lja o pro­da­ji, s ob­zi­rom na to da ku­plje­na imo­vi­na ni­je sta­vlje­na pod te­ret. Dvo­ri­šte je po­vr­ši­ne 147 kva­dra­ta, a Uni­prom ima pra­vo ko­ri­šće­nja na­ve­de­ne par­ce­le.
Pre­ma idej­nom rje­še­nju, ko­je je odo­brio v.d. glav­nog dr­žav­nog ar­hi­tek­te Du­šan Vuk­sa­no­vić, Pe­jo­vić mo­že na mje­stu pri­zem­ne po­ro­dič­ne zgra­de da iz­gra­di obje­kat sa pet nad­zem­nih eta­ža, od­no­sno vi­so­kim pri­ze­mljem, tri spra­ta i pot­kro­vljem, ukup­ne bru­to po­vr­ši­ne 1.030 kva­dra­ta i jed­nom pod­zem­nom eta­žom, od­no­sno po­dru­mom. Plan Pe­jo­vi­ća, ko­ji je i vla­snik imo­vi­ne Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma, fa­bri­ke ko­jom upra­vlja od po­lo­vi­ne 2014. go­di­ne, je­ste da na pri­ze­mlju bu­de apo­te­ka, a da na tri spra­ta bu­du ta­ko­đe po­slov­ni pro­sto­ri po prin­ci­pu „otvo­re­nog pro­sto­ra”. U pot­kro­vlju je pla­ni­ran stan od 175 kva­dra­ta, sa dvi­je spa­va­će so­be i tri te­ra­se. U sklo­pu pred­u­ze­ća po­ve­za­nih sa Uni­pro­mom je i Uni­prom pharm, ko­ji vo­di Du­brav­ka Pe­jo­vić. To pred­u­ze­će će vje­ro­vat­no vo­di­ti apo­te­ku u pri­ze­mlju.
Po­moć­ni obje­kat od 34 kva­dra­ta će se ru­ši­ti, ka­ko bi se iz­gra­dio je­din­stven stam­be­no-po­slov­ni obje­kat.
Po­drum će bi­ti ga­ra­ža, ali će se pr­vo iz­gra­di­ti u ga­ba­ri­ti­ma pri­ze­mlja, gdje je pla­ni­ra­na po­vr­ši­na od oko 120 kva­dra­ta, dok će se ka­sni­je po­ve­za­ti unu­tar blo­ka jav­ne ga­ra­že.
– Ka­da do­đe do iz­grad­nje jav­ne ga­ra­že, dio po­drum­skog pro­sto­ra će do­bi­ti na­mje­nu ga­ra­že i bi­će fi­zič­ki po­ve­zan sa njom. Ovo je za­to što je za po­tre­be par­ki­ra­nja ovog objek­ta po­treb­no obez­bi­je­di­ti par­king mje­sta po nor­ma­ti­vu 1,1 par­king mje­sto na je­dan stan, od­no­sno jed­no par­king mje­sto na 50 kva­dra­ta po­slov­nog pro­sto­ra – pi­še u idej­nom rje­še­nju za ovaj obje­kat.
Na­kon do­bi­ja­nja sa­gla­sno­sti, Uni­prom tre­ba da tra­ži ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve, pa gra­đe­vin­sku do­zvo­lu i tek na­kon nje­nog do­bi­ja­nja mo­že da gra­di zgra­du u cen­tru Pod­go­ri­ce. S ob­zi­rom da će bi­ti i ru­še­nja, mo­ra­će i za to da do­bi­je do­zvo­lu.
Pe­jo­vić je u ži­žu jav­no­sti do­spio ka­da je za imo­vi­nu KAP-a po­nu­dio 28 mi­li­o­na eura. Kom­plet­nu ci­je­nu za KAP još ni­je ot­pla­tio, ali or­ga­ni­zu­je pro­iz­vod­nju u fa­bri­ci od ju­la 2014. go­di­ne.
Ima pred­u­ze­će ko­je ga­zdu­je i sa ho­te­li­ma „Zi­ja” i „Bu­dva”.
Pred­u­ze­će Uni­prom, pre­ma po­sled­njem fi­nan­sij­skom is­ka­zu, ima stal­nu imo­vi­nu vri­jed­nu 37,2 mi­li­o­na, od če­ga ne­kret­ni­ne i po­stro­je­nja vri­je­de 16,3 mi­li­o­na. Na kra­ju 2016. go­di­ne ima­li su ne­po­kri­ven gu­bi­tak od 1,1 mi­li­on, a ne­ras­po­re­đe­nu do­bit od sko­ro po­la mi­li­o­na. Fi­nan­sij­sku 2016. go­di­nu za­vr­šio je sa 494 hi­lja­de do­bi­ti. D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"