Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika VUK RAJKOVIĆ I ZORAN ĆOĆO BEĆIROVIĆ OGLAŠENI KRIVIM U SUDU ZA PREKRŠAJE
Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura
Rajković i Bećirović Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura
Bi­zni­sme­ni Vuk Raj­ko­vić i Zo­ran Ćo­ćo Be­ći­ro­vić ka­žnje­ni su sa 2.400 eura zbog in­ci­den­ta sa po­li­caj­ci­ma is­pred pod­go­rič­ke di­sko­te­ke „Bigl“. Nji­ma se u Su­du za pre­kr­ša­je u Pod­go­ri­ci su­di­lo zbog oma­lo­va­ža­va­nja po­li­ca­ja­ca i ne­po­stu­pa­nja po na­re­đe­nju slu­žbe­nih li­ca. Su­di­ja Mir­ja­na Đu­ro­vić utvr­di­la je da su Raj­ko­vić, ko­ji je kum biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, i Be­ći­ro­vić po­či­ni­li pre­kr­ša­je za ko­je se te­re­te, pa je Be­ći­ro­vi­ću iz­re­kla nov­ča­nu ka­znu od 1.250 eura, a Raj­ko­vi­ću od 1.150.
Zbog ne­po­stu­pa­nja po na­red­bi slu­žbe­nog li­ca, Be­ći­ro­vić je ka­žnjen sa 500 eura, a sa 750 zbog oma­lo­va­ža­va­nja po­li­ca­ja­ca, dok je Raj­ko­vić za iste pre­kr­ša­je ka­žnjen sa 400 i 750 eura.
In­ci­dent zbog ko­jeg su dvo­ji­ca bi­zni­sme­na osu­đe­ni na nov­ča­ne ka­zne do­go­dio se 8. apri­la u ka­snim ve­čer­njim sa­ti­ma is­pred di­sko­te­ke „Bigl“. Po­li­ci­ji je te no­ći pri­ja­vlje­no da je u lo­kalu po­sta­vlje­na bom­ba, na­kon če­ga je usli­je­di­la eva­ku­a­ci­ja objek­ta i pre­tres. Ka­ko je utvr­đe­no to­kom po­stup­ka, Raj­ko­vić i Be­ći­ro­vić su od­bi­li da iza­đu iz di­sko­te­ke, pri če­mu su vri­je­đa­li po­li­caj­ce.
Ka­ko su po­li­caj­ci na­ve­li u pri­ja­vi, bi­zni­sme­ni su ih to­kom pre­pir­ke na­zi­va­li pla­će­ni­ci­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i upu­ti­li im vi­še uvre­da.
– Po­se... se ja na ovaj si­stem i na ovu dr­ža­vu. Vi ste Mi­lo­vi pla­će­ni­ci. J... vam ovaj si­stem dr­ža­ve i one ko­ji su vas po­sla­li – po­ru­čio je, na­vod­no, bi­zni­smen Vuk Raj­ko­vić po­li­caj­ci­ma.
To­kom po­stup­ka sa­slu­ša­ni su po­li­caj­ci na osno­vu či­jih je is­ka­za, ka­ko je utvr­di­la su­di­ja Đu­ro­vić, ne­spor­no do­ka­za­no da su Raj­ko­vić i Be­ći­ro­vić po­či­ni­li pre­kr­ša­je za ko­je su osu­đe­ni.
Advo­kat dvo­ji­ce bi­zni­sme­na Bo­jan Ko­rać ra­ni­je je tra­žio da se nje­go­vi kli­jen­ti oslo­bo­de od­go­vor­no­sti jer nji­ho­va kri­vi­ca ni­je do­ka­za­na.
– U od­no­su na pre­kr­šaj iz čla­na 12 Za­ko­na o jav­nom re­du i mi­ru, sma­tram da u to­ku do­ka­znog po­stup­ka ni­je do­ka­za­no da su uči­ni­li na­ve­de­ni pre­kr­šaj i da ni­je do­ka­za­no da ni­je­su po­stu­pi­li po na­re­đe­nju po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka o za­bra­ni za­dr­ža­va­nja u dis­ko­te­ci ,,Bigl”. Ovaj pre­kršaj mo­že da se uči­ni sa­mo di­rekt­nim umi­šlja­jem, od­no­sno da je uči­ni­lac bio svje­stan pre­kr­ša­ja i da ni­je htio nje­go­vo iz­vr­še­nje – po­ja­snio je ta­da Ko­rać.
On je na­gla­sio i da je bi­lo do­sta kon­tra­dik­tor­no­sti u iz­ja­va­ma po­li­ca­ja­ca, kao i u za­htje­vu za po­kre­ta­nje pre­kršajnog po­stup­ka. Na­i­me, Ko­rać je na­veo da je Raj­ko­vić pro­ce­su­i­ran jer je od­bio na­re­đe­nje da iza­đe iz di­sko­te­ke „Bigl”, dok je Be­ći­ro­vić ta­ko­đe okri­vljen zbog od­bi­ja­nja na­red­be ka­da se, na­vod­no, svom pri­ja­te­lju obra­tio ri­je­či­ma ,,vra­ti se, Vuč­ko”.
– Oda­kle je tre­ba­lo da se vra­ti kad ni­je htio da na­pu­sti lo­kal – upi­tao je Ko­rać.
On je na­gla­sio i da su po­li­caj­ci raz­li­či­to opi­sa­li do­ga­đaj i kon­tra­dik­tor­no pred­sta­vi­li de­ta­lje in­ci­den­ta.
Raj­ko­vić i Be­ći­ro­vić pri­ve­de­ni su spor­ne no­ći u Cen­tar bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca na­kon vi­še­ča­sov­ne sva­đe sa po­li­caj­ci­ma. Pr­vo su od­bi­li na­re­đe­nje po­li­ci­je da iza­đu iz lo­ka­la ka­ko bi bio iz­vr­šen pre­tres objek­ta zbog la­žne do­ja­ve o bom­bi. Po­li­ci­ja je is­pra­zni­la lo­kal, a Be­ći­ro­vić i Raj­ko­vić su osta­li unu­tra. Na­kon upor­nog od­bi­ja­nja na­re­đe­nja po­li­ca­ja­ca, do­šlo je do in­ci­den­ta i bla­žeg fi­zič­kog ob­ra­ču­na. Bi­zni­sme­ni su ta­da iz­ve­de­ni iz lo­ka­la, a ver­bal­ni okr­šaj na­sta­vljen je i is­pred di­sko­te­ke. Po­li­caj­ci su pri­ja­vi­li da su ih Raj­ko­vić i Be­ći­ro­vić vri­je­đa­li i oma­lo­va­ža­va­li i da su ih ga­đa­li tom­pu­si­ma.
Na­kon ne­ko­li­ko sa­ti, oni su pri­ve­de­ni u sta­ni­cu po­li­ci­je, gdje su ne­gi­ra­li te na­vo­de. Đu­ka­no­vi­ćev kum je tvr­dio da je sa­mo od­bio na­re­đe­nje po­li­ci­je jer je u do­brim od­no­si­ma sa vla­sni­kom lo­ka­la. Na­vod­no, ob­ja­snio je da zbog ra­ni­jih si­tu­a­ci­ja svi zna­ju da je do­ja­va o bom­bi bi­la la­žna i da je cilj tog po­stup­ka uni­šta­va­nje po­sla u dis­ko­te­ci. Zbog to­ga je, ka­ko je tvr­dio pred in­spek­to­ri­ma, i od­bio da iz­vr­ši na­re­đe­nje po­li­ci­je.M.V.P.


Ka­žnjen i ko­no­bar

Zbog in­ci­den­ta u lo­ka­lu sa 500 eura je ka­žnjen i Ni­ko­la Ni­ke­zić, ko­no­bar u dis­ko­te­ci „Bigl”. Nje­mu je ta ka­zna iz­re­če­na zbog od­bi­ja­nja da iz­vr­ši na­re­đe­nje po­li­ca­ja­ca.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"