Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom MJEŠTANI LJEVOREČKIH TUZI NA MUCI ZBOG PROBIJANJA TUNELA MALA TRAVA
Ostali bez puta i vode
Neprohodno do domaćinstava Ostali bez puta i vode
Ži­te­lji Lje­vo­reč­kih Tu­zi mu­ku mu­če ka­ko da do­đu do do­mo­va jer su eki­pe kom­pa­ni­je CRBC ko­je pro­bi­ja­ju tu­nel Ma­la tra­va u bli­zi­ni nji­ho­vog se­la pre­ki­nu­li sta­ri put od Uva­ča, pa se tim prav­cem do se­la ne mo­že do­ći. Rad­ni­ci su, ka­ko tvr­de mje­šta­ni, pre­ki­nu­li i vo­do­vod­nu ci­jev ko­ja vo­di do če­sme na se­o­skom gro­blju, što je do­dat­na po­te­ško­ća ži­te­lja ovog kra­ja.
-Pri­stup­ni put ko­ji je pod­go­rič­ka fir­ma iz­gra­di­la od Uva­ča ili tač­ni­je od Če­sto­ga­za, pa do na­šeg se­la, u ta­kvom je sta­nju da is­klju­či­vo mo­gu da ga ko­ri­ste krup­ne gra­đe­vin­ske ma­ši­ne. Za nor­mal­na vo­zi­la je sko­ro ne­pro­ho­dan i sa­mo naj­o­dva­žni­ji po­ku­ša­ju da tu­da pro­đu. Uspo­ni su ogrom­ni i pri­je ne­ko­li­ko da­na je­dan kom­ši­ja je sa vo­zi­lom za­vr­šio u jar­ku. Pa i ne­ka im taj put, ali za­što su pre­ki­nu­li sta­ru ce­stu da bi na­pra­vi­li pri­stup­ni put? Zbog to­ga ne mo­že­mo kao ra­ni­je da bez­bjed­no do­đe­mo do ku­ća. Vri­je­me je da se što­šta oko ku­će i na ima­nju ura­di, ali smo one­mo­gu­će­ni da to ura­di­mo, jer pu­ta ne­ma – ka­že Mi­ro­slav Mi­lo­še­vić, mje­šta­nin.
On do­da­je da je če­sma na se­o­skom gro­blju bez vo­de, jer su rad­ni­ci pre­ki­nu­li ci­jev. Če­sma je pri­je mno­go go­di­na iz­gra­đe­na za­la­ga­njem mje­šta­na, a vo­da se ko­ri­sti­la i za obli­žnju ka­pe­lu.
-Da­nas da ne­ko ho­će bli­žnje­ga da sa­hra­ni u Tu­zi­ma ne znam ka­ko bi to iz­veo. Put je ne­pro­ho­dan, a i da ne­ka­ko do­đe če­ka ga no­va ne­vo­lja, jer ne­ma vo­de. Ona bi tre­ba­lo da se do­no­si bi­do­ni­ma sa uda­lje­nih iz­vo­ra, što bi bi­la do­dat­na te­ško­ća – po­ja­šnja­va Mi­lo­še­vić.
Mje­šta­ni­ma, ka­ko tvr­di Mi­lo­še­vić, ne­vo­lje stva­ra i ve­li­ka pra­ši­na ko­ja se po­di­že pri­li­kom pro­la­ska te­ških ka­mi­o­na i ma­ši­na. Od nje se pro­zor ne mo­že otvo­ri­ti.
-Lje­vo­reč­ke Tu­zi su pi­to­mo se­lo, gdje mje­šta­ni to­kom lje­ta do­la­ze da ure­de ima­nja, ali i da pro­ve­du par mje­se­ci u mi­ru i pri­rod­nim lje­po­ta­ma. Sve je to da­nas na­ru­še­no, a ne zna­mo ka­ko da se od­bra­ni­mo od rad­ni­ka i nji­ho­vih ma­ši­na. Vi­še pu­ta smo raz­go­va­ra­li sa in­ži­nje­ri­ma, upo­zna­va­li ih sa svi­me što nam sme­ta. Oni su obe­ća­va­li da će sve do­ve­sti u red i da će sve bi­ti kao pri­je, ali od to­ga ni­šta. Vi­še ne vje­ru­je­mo nji­ho­vim obe­ća­nji­ma, ali sma­tra­mo da u ovoj dr­ža­vi ne­ko mo­ra da nas za­šti­ti od sve­ga što nas je za­de­si­lo. Svje­sni smo da tu­nel mo­ra da se gra­di i ni­je­smo pro­tiv ra­do­va, ali zbog to­ga ne smi­ju mje­šta­ni da tr­pe šte­tu i bu­du pre­pu­šte­ni na mi­lost i ne­mi­lost vla­sni­ci­ma kop­mpa­ni­je ko­ji gle­da­ju sa­mo na svoj in­te­res- po­ru­ču­je Mi­lo­še­vić.I.M.


Kom­pa­ni­ja CRBC: Tra­ži­mo rje­še­nje

Iz kom­pa­ni­je CRBC ka­žu da sva­ko­dnev­no raz­go­va­ra­ju sa mje­šta­ni­ma Lje­vo­reč­kih Tu­zi ka­ko bi ri­je­ši­li pro­blem.
-No­vi put (C7-1), ko­ji je kom­pa­ni­ja CRBC na­pra­vi­la kao pri­stup­ni put za po­tre­be pri­la­ska gra­di­li­štu, se ko­ri­sti kao po­se­ban pri­stup­ni put za tu­nel Ma­la tra­va. Iz bez­bjed­no­snih raz­lo­ga, obič­nim auto­mo­bi­li­ma ni­je do­zvo­lje­no da ko­ri­ste ovaj put to­kom iz­vo­đe­nja ra­do­va. Tre­nut­no smo u pro­ce­su na­la­že­nja rje­še­nja ko­je bi mje­šta­ni­ma omo­gu­ći­lo što bez­bjed­ni­ji i lak­ši pri­laz svo­jim ne­po­kret­no­sti­ma. Tre­ba is­ta­ći da zbog ve­li­ke di­na­mi­ke ra­do­va ne smi­je­mo pri­stu­pa­ti jed­no­stra­nim rje­še­nji­ma, već na­la­zi­ti rje­še­nja ko­ja su in­te­re­su ka­ko mje­šta­na, ta­ko i pro­jek­ta na ko­jem smo an­ga­žo­va­ni kao iz­vo­đač ra­do­va – na­vo­de iz CRBC-a.
Ka­da je pro­blem sa snab­di­je­va­njem vo­dom u pi­ta­nju iz kom­pa­ni­je CRBC na­vo­de da to ni­je u nji­ho­voj nad­le­žno­sti ili od­go­vor­no­sti, ali da su obe­ća­li da će po­mo­ći da se i taj pro­blem ri­je­ši.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"