Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport OBJAVLJENA BIOBIBLIOGRAFIJA PROF. DR DUŠKA BJELICE AUTORA PETRA KRIVOKAPIĆA I NADE DRAŠKOVIĆ
Impresivno!
Impresivno!
Fa­kul­tet za sport i fi­zič­ko vas­pi­ta­nje Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re i Cr­no­gor­ska sport­ska aka­de­mi­ja ob­ja­vi­li su bi­o­bi­bli­o­gra­fi­ju prof. dr Du­ška Bje­li­ce, re­dov­nog pro­fe­so­ra Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re i pred­sjed­ni­ka Uprav­nog od­bo­ra te vi­so­ko­škol­ske usta­no­ve, osni­va­ča i pr­vog de­ka­na nik­šić­kog Fa­kul­te­ta za sport i FV i ured­ni­ka dva vo­de­ća na­uč­na ča­so­pi­sa iz obla­sti sport­skih na­u­ka u re­gi­o­nu „Sport Mont“ i „Mon­te­ne­grin Jo­ur­nal of Sports Sci­en­ce and Me­di­ci­ne (MJSSM)“. Auto­ri bi­o­bi­bli­o­gra­fi­je Pe­tar Kri­vo­ka­pić i Na­da Dra­ško­vić na oko 500 stra­na, kroz tri cje­li­ne, do­no­se pre­gled na­uč­no­i­stra­ži­vač­kog i struč­nog ra­da pro­fe­so­ra Bje­li­ce, kao i li­te­ra­tu­ru i elek­tron­ske iz­vo­re ko­ji go­vo­re o nje­mu.
Bi­bli­o­graf­ska gra­đa u knji­zi ob­ra­đe­na je po sa­vre­me­nim me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma, a auto­ri su ima­li uvid u sva­ki ori­gi­nal­ni tekst. Bi­bli­o­gra­fi­ja prof. dr Du­ška Bje­li­ce, po­čev od 1980. go­di­ne za­ključ­no sa pro­šlom go­di­nom, sa­dr­ži 3.208 bi­bli­o­graf­skih je­di­ni­ca, što za per­so­nal­nu bi­o­gra­fi­ju pred­sta­vlja im­pre­si­van broj. Bje­li­ca je kao za­lju­blje­nik u sport, ak­tiv­ni spor­ti­sta i uče­nik Sred­nje fi­skul­tur­ne ško­le u Pod­go­ri­ci, sa 17 go­di­na, po­stao sa­rad­nik naj­ti­ra­žni­jeg ju­go­slo­ven­skog dnev­nog sport­skog li­sta „Sport“ iz Be­o­gra­da. Od ta­da, u pret­hod­nih 36 go­di­na ra­da, ob­ja­vio je 59 autor­skih i ko­a­u­tor­skih pu­bli­ka­ci­ja i ve­li­ki broj na­uč­nih i struč­nih pri­lo­ga u zbor­ni­ci­ma ra­do­va i pe­ri­o­di­ci, ko­ji su ob­ja­vlji­va­ni u Cr­noj Go­ri, re­gi­o­nu i ši­re.
Cje­li­na Na­uč­ni, struč­ni i dru­gi ra­do­vi pro­fe­so­ra Bje­li­ce sa­dr­ži 1.858 bi­bli­o­graf­skih je­di­ni­ca i po­di­je­lje­na je u osam gru­pa: Po­seb­na iz­da­nja (na­uč­ne i struč­ne mo­no­gra­fi­je, uni­ver­zi­tet­ski i vi­so­ko­škol­ski udž­be­ni­ci,osta­la na­stav­na gra­đa, ma­gi­star­ski i dok­tor­ski rad i osta­le mo­no­gra­fi­je), na­uč­ni i struč­ni ra­do­vi u mo­no­graf­skim pu­bli­ka­ci­ja­ma, zbor­ni­ci­ma ra­do­va i knji­ga­ma sa­že­ta­ka, na­uč­ni i struč­ni u pe­ri­o­di­ci, kra­ći član­ci, pri­ka­zi, re­cen­zi­je, in­ter­vjui, go­vo­ri, iz­ja­ve, ured­nik, pri­re­đi­vač, re­ce­zent, sa­rad­nik, men­tor i član ko­mi­si­je za od­bra­nu.
Li­te­ra­tu­ra o prof. dr Du­šku Bje­li­ci sa­dr­ži 1.194 bi­bli­o­graf­ske je­di­ni­ce, a ob­u­hva­ta pri­lo­ge ko­je go­vo­re o nje­go­vom ra­du, nje­go­ve bi­o­graf­ske i bi­bli­o­graf­ske po­dat­ke. Se­lek­ti­ra­ni elek­tron­ski iz­vo­ri sa­dr­že 156 bi­bli­o­graf­skih je­di­ni­ca o prof. dr Du­šku Bje­li­ci.
T.B.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"