Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-12-30 NA MONTENEGROBERZI OSTVARENA VIŠEMILIONSKA TRGOVINA
Elektromreža kupila deset odsto Prenosa
Elektromreža kupila deset odsto Prenosa Premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio je početkom ovog mjeseca da Elektromreža namjerava da kupi 11 odsto akcija CGES-a
Jav­no pred­u­ze­će Elek­tro­mre­ža Sr­bi­je ku­pi­lo je ju­če na Mon­te­ne­gro­ber­zi de­set od­sto ak­ci­ja Cr­no­gor­skog elek­tro­pre­no­snog si­ste­ma za 13,9 mi­li­o­na eura.
Na­kon te ku­po­vi­ne, EMS ima pra­vo na di­vi­den­du i do­bi­će mje­sto u od­bo­ru di­rek­to­ra cr­no­gor­skog Elek­tro­pre­no­sa.
Na ber­zi je pro­da­to 14.144.055 ak­ci­ja po ci­je­ni od 95 cen­ti po ak­ci­ji, a ku­pac je bio sa­kri­ven iza NLB ka­sto­di ra­ču­na.
Pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić sa­op­štio je po­čet­kom de­cem­bra da Elek­tro­mre­ža na­mje­ra­va da ku­pi 11 od­sto ak­ci­ja CGES-a. On je sa­op­štio da je cilj Vla­de Sr­bi­je da po­ku­ša da ku­pi i udio u Elek­tro­pri­vre­di Re­pu­bli­ke Srp­ske, a po­tvr­dio je za­in­te­re­so­va­nost i za EPCG i Lu­ku Bar.
Di­rek­tor Elek­tro­mre­že je Ni­ko­la Pe­tro­vić, ko­ji je, pre­ma pi­sa­nji­ma srp­skih me­di­ja, Vu­či­ćev kum.
Ak­ci­je CGES-a pro­da­li su otvo­re­ni in­ve­sti­ci­o­ni fond Trend i Euro­fond, kao i ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri.
Euro­fond, ko­jim upra­vlja­ju li­ca bli­ska bi­zni­sme­nu Ve­se­li­nu Ba­ro­vi­ću, za­ra­dio je ju­če 5,1 mi­li­on eura od pro­da­je ak­ci­ja CGES-a. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma ,,Da­na”, od tog nov­ca bi­će vra­ćen dio kre­di­ta, dok će dio bi­ti iz­dvo­jen za de­blo­ka­du ra­ču­na tog fon­da, ko­ji je u blo­ka­di za iz­nos od 1,28 mi­li­o­na eura. Dio nov­ca će bi­ti utro­šen i za is­pla­tu ne­sa­gla­snih ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra, ko­ji su pod­ni­je­li za­htjev za is­pla­tu svog udje­la. Euro­fond tre­ba da is­pla­ti ma­le ak­ci­o­na­re u či­jem je vla­sni­štvu 14,6 od­sto ak­ci­ja fon­da. Na­kon što su ma­li ak­ci­o­na­ri kra­jem pro­šle go­di­ne gla­sa­li pro­tiv pla­na raz­vo­ja tog fon­da, fond je du­žan da im is­pla­ti 5,7 mi­li­o­na eura.
Na­kon tran­sfor­ma­ci­je na otvo­re­ni i za­tvo­re­ni fond pri­je dvi­je go­di­ne, u Za­tvo­re­nom in­ve­sti­ci­o­nom fon­du Euro­fond osta­le su ne­kret­ni­ne vri­jed­ne 5,85 mi­li­o­na eura i kon­trol­ni pa­ke­ti ak­ci­ja „Bje­la­si­ca Ra­da”, „Iz­bor” Bar, So­la­na „Ba­jo Se­ku­lić” i Elek­tro­gru­pa DD „Jaj­ce” iz BiH.
Ve­ćin­ski vla­snik CGES-a je dr­ža­va sa 55 od­sto vla­sni­štva, dok je dru­gi po ve­li­či­ni ak­ci­o­nar ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja Ter­na, u či­jem je vla­sni­štvu 22 od­sto kom­pa­ni­je, dok je u vla­sni­štvu ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra do ju­če bi­lo 23 od­sto ak­ci­ja.J.V.

Apel ma­lim ak­ci­o­na­ri­ma da ne pro­da­ju di­o­ni­ce
Pred­sjed­nik Udru­že­nja ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra Elek­tro­pri­vre­de Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić ape­lo­vao je na ma­le ak­ci­o­na­re CGES-a da ne pro­da­ju di­o­ni­ce ko­je ima­ju u toj kom­pa­ni­ji.
–Ak­ci­je Pre­no­sa su ri­jet­ko kva­li­tet­ne ak­ci­je u Cr­noj Go­ri, ko­je Vla­da ne mo­že ugro­zi­ti, i za­to ape­lu­jem na ma­le ak­ci­o­na­re da se su­zdr­že od pro­da­je i po­red sko­ka ci­je­ne ovih da­na jer će se pra­va vri­jed­nost ak­ci­ja po­ka­za­ti ka­da pro­funk­ci­o­ni­še pod­vod­ni kabl za Ita­li­ju. In­ve­sti­tor po­sta­vlja­nja pod­vod­nog ka­bla, Ter­na iz Ita­li­je, zna­ča­jan je ak­ci­o­nar u CG Pre­no­su i po­sta­vlja­nje tog ka­bla je stra­te­ški zna­čaj­no za Ita­li­ju jer se okre­ću uvo­zu jef­ti­ni­je ener­gi­je sa Bal­ka­na, pa će taj tran­zit do­dat­no obez­bi­je­di­ti di­vi­den­du u kon­ti­nu­i­te­tu, što će iza­zva­ti po­rast ci­je­ne ak­ci­ja iz­nad dva eura – re­kao je Mi­lič­ko­vić za ,,Da­nu”.
Na­gla­sio je da on i nje­go­va ćer­ka Ta­ma­ra Mi­lič­ko­vić, ko­ja je naj­ve­ći po­je­di­nač­ni ak­ci­o­nar sa 0,25 od­sto di­o­ni­ca, ne­će pro­da­va­ti ak­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"