Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-10-30 APELACIONI SUD ODLUČUJE O SPORU ELEKTROPRIVREDE I OPŠTINE PLJEVLJA
EPCG ne da dva miliona za Maljevac
Deponija Maljevac EPCG ne da dva miliona za Maljevac Predmet se trenutno nalazi u Apelacionom sudu jer su žalbu na presudu Višeg suda u Bijelom Polju uložili i Opština Pljevlja i Elektroprivreda, kaže predsjednik pljevaljske opštine Mirko Đačić
Na­kon što je Vi­ši sud u Bi­je­lom Po­lju do­nio od­lu­ku da Elek­tro­pri­vre­da Cr­ne Go­re plje­valj­skoj lo­kal­noj upra­vi is­pla­ti dva mi­li­o­na i dvje­sta hi­lja­da eura za to što je bez neo­p­hod­ne do­ku­men­ta­ci­je od­la­ga­la pe­peo i šlja­ku na de­po­ni­ji Ma­lje­vac, pred­met je za­vr­šio u Ape­la­ci­o­nom su­du. Od­lu­kom Vi­šeg su­da ni­je­su bi­le za­do­volj­ne stran­ke u po­stup­ku - ni Op­šti­na Plje­vlja ni Elek­tro­pri­vre­da, pa su Ape­la­ci­o­nom su­du ulo­ži­le žal­bu. I dok u Elek­tro­pri­vre­di tvr­de da lo­kal­noj upra­vi ne tre­ba da pla­te na­kna­du, nad­le­žni u Op­šti­ni Plje­vlja su ka­te­go­rič­ni da je sud u Bi­je­lom Po­lju do­su­dio pre­vi­še ni­zak iz­nos.
– Pred­met se tre­nut­no na­la­zi u Ape­la­ci­o­nom su­du, jer su žal­bu na od­lu­ku Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju ulo­ži­li i Op­šti­na Plje­vlja i Elek­tro­pri­vre­da. Oče­ku­je­mo da će ovaj pred­met bi­ti ri­je­šen po na­šoj žal­bi i da će nam bi­ti do­su­đen znat­no ve­ći iz­nos – ka­zao je pred­sjed­nik Op­šti­ne Plje­vlja Mir­ko Đa­čić, is­ti­ču­ći ka­ko oče­ku­je da će pre­su­da bi­ti do­ne­se­na vr­lo br­zo i da će bi­ti po­volj­na za Op­šti­nu.
Op­šti­na Plje­vlja je još 2014. go­di­ne pod­ni­je­la tu­žbu pro­tiv Elek­tro­pri­vre­de tvr­de­ći da je ne­za­ko­ni­to na de­po­ni­ji Ma­lje­vac od­la­ga­la pe­peo i šlja­ku za po­tre­be Ter­mo­e­lek­tra­ne. Tom pri­li­kom Op­šti­na je tra­ži­la obe­šte­će­nje i na­kna­du od pet­na­est mi­li­o­na eura tvr­de­ći da je na osno­vu za­u­ze­te po­vr­ši­ne i ko­li­či­ne od­lo­že­nog pe­pe­la i šlja­ke to pra­vič­na na­kna­da. Me­đu­tim, na sa­mom po­čet­ku slu­čaj je odu­go­vla­čen u su­do­vi­ma, a u jav­no­sti se spe­ku­li­sa­lo da sud ne­će do­ni­je­ti pre­su­du u ko­rist Op­šti­ne, jer je u Plje­vlji­ma u tre­nut­ku pod­no­še­nja tu­žbe na vla­sti bi­la opo­zi­ci­o­na ko­a­li­ci­ja na če­lu sa pred­sjed­ni­kom Op­šti­ne Mi­lo­jem Pu­po­vi­ćem. Sud­ske pre­su­de su ipak bi­le u ko­rist Op­šti­ne, ali sud­ski pro­ces du­go tra­je jer Elek­tro­pri­vre­da u kon­ti­nu­i­te­tu ula­že žal­be na sve pre­su­de. Isto­vre­me­no se i Op­šti­na ža­li na sud­ske od­lu­ke jer vje­ru­ju da su do­su­đe­nih dva od tra­že­nih pet­na­est mi­li­o­na eura pre­ni­zak iz­nos.
Iz opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja tvr­de da će se se pred­met okon­ča­ti ta­ko što će se vi­še sud­ske in­stan­ce sa­gla­si­ti da je do­su­đe­nih dva mi­li­o­na eura pra­vič­na pre­su­da jer je plje­valj­ska lo­kal­na upra­va u vri­je­me dok je pred­sjed­nik bio Fi­lip Vu­ko­vić iz DPS-a ne­za­ko­ni­to od Elek­tro­pri­vre­de na­pla­ti­la dva mi­li­o­na i 400 hi­lja­da eko­lo­ške na­kna­de. Elek­tro­pri­vre­da je već pod­ni­je­la tu­žbu pro­tiv Op­šti­ne Plje­vlja, pa će pre­ma mi­šlje­nju pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja prak­tič­no do­ći do pre­bi­ja­nja du­go­va.
U sva­kom slu­ča­ju tre­ba sa­če­ka­ti od­lu­ku Ape­la­ci­o­nog su­da, jer se ne mo­že is­klju­či­ti ni mo­guć­nost da plje­valj­ska lo­kal­na upra­va osta­ne bez tra­že­nog iz­no­sa, a da pri­tom vra­ti Elek­tro­pri­vre­di ne­za­ko­ni­to na­pla­će­na sred­stva u pe­ri­o­du od 2006. do 2011. go­di­ne.
B.Je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"