Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-03 VASILIJE MILIČKOVIĆ TVRDI DA JE VELEIZDAJA DRŽAVE AKO AKCIJE A2A OTKUPI NEKA DRUGA KOMPANIJA
Sprema prijavu protiv premijera
Sprema prijavu protiv premijera Od izuzetnog značaja je, slobodno mogu reći istorijskog, da se A2A isplati odmah uz diskont sa oko 200 miliona eura. Budžet bi to koštalo nula eura, naveo je Miličković u pismu Markoviću
Pre­u­zi­ma­nje ili ku­po­vi­na 41,7 od­sto ak­ci­ja A2A u Elek­tro­pri­vre­di (EPCG) od bi­lo kog stra­nog in­ve­sti­to­ra je ve­le­i­zda­ja dr­žav­nih in­te­re­sa Cr­ne Go­re, oci­je­nio je pred­sjed­nik Udru­že­nja ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra EPCG Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić. On je pre­mi­je­ru Du­šku Mar­ko­vi­ću po­slao otvo­re­no pi­smo u ko­me je uka­zao na zna­čaj ot­ku­pa ak­ci­ja Ita­li­ja­na u EPCG od stra­ne dr­ža­ve.
– Od iz­u­zet­nog zna­ča­ja je, slo­bod­no mo­gu re­ći isto­rij­skog, da se A2A is­pla­ti od­mah uz dis­kont sa oko 200 mi­li­o­na eura. Bu­džet bi to ko­šta­lo nu­la eura i to je naj­ra­ci­o­nal­ni­ji mo­del – na­veo je Mi­lič­ko­vić u pi­smu.
Pod­sje­tio je da se­dam mje­se­ci uka­zu­je na zna­čaj in­stant ras­ki­da ugo­vo­ra, te da se ne­dav­no pu­tem me­di­ja upo­znao sa či­nje­ni­com da Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je vo­di raz­go­vo­re sa ne­ko­li­ko po­ten­ci­jal­nih in­ve­sti­to­ra, od­no­sno fi­nan­sij­skih in­sti­tu­ci­ja po­put JP Mor­gan o pre­u­zi­ma­nju 41,7 od­sto ak­ci­ja A2A, te da se vo­de in­ten­ziv­ni pre­go­vo­ri sa ma­đar­skom kom­pa­ni­jom MVM. Za­to je od Mar­ko­vi­ća tra­žio da ga hit­no po­zo­ve na raz­go­vor ka­ko bi mu de­talj­ni­je po­ja­snio po­gub­nost zlih na­mje­ra Vla­de da na­ne­se ne­sa­gle­di­vu šte­tu Cr­noj Go­ri.
– Go­spo­di­ne Mar­ko­vi­ću, mo­lio sam mje­se­ci­ma da se za­du­ži­te kod ne­ke ino­stra­ne ban­ke, da pla­ni­ra­te u bu­dže­tu za 2018. go­di­nu fi­nan­sij­ska sred­stva za jed­no­krat­nu is­pla­tu ak­ci­ja A2A, pa ka­ko me ni­je­ste po­slu­ša­li, sa­da zah­ti­je­vam od Vas da se kod ne­ke od do­ma­ćih ba­na­ka od­mah za­du­ži­te i is­pla­ti­te ita­li­jan­sku kom­pa­ni­ju ka­ko bi dr­ža­va po­sta­la vla­snik 99 od­sto Elek­tro­pri­vre­de. Ja se oba­ve­zu­jem da ću u ro­ku od 30 da­na obez­bi­je­di­ti fi­nan­sij­ska sred­stva da kod kre­di­to­ra vra­ti­te po­zajm­lje­na sred­stva za ovu na­mje­nu. Ka­ko su mno­ge ak­tiv­no­sti u ve­zi sa ot­ku­pom ak­ci­ja A2A di­na­mič­ne i ne­pred­vi­dlji­ve, to me tje­ra da Vas za­mo­lim da u ro­ku od 48 sa­ti oba­vi­mo ove kon­sul­ta­ci­je. U pro­tiv­nom ću na­kon tok ro­ka, a u ci­lju da Vas spri­je­čim da ne uči­ni­te ve­li­ko zlo Cr­noj Go­ri, ko­je bi bi­lo ne­mo­gu­će na­knad­no is­pra­vi­ti, pod­ni­je­ti 6. ja­nu­a­ra pro­tiv Vas lič­no i mi­ni­star­ke eko­no­mi­je Dra­gi­ce Se­ku­lić kri­vič­nu pri­ja­vu sa de­talj­nim obra­zlo­že­njem i sva­ka­ko oba­vi­je­sti­ti cr­no­gor­sku i svjet­sku jav­nost ka­kav ste zlo­čin uči­ni­li – po­ru­čio je Mi­lič­ko­vić.
A2A je u ju­lu ak­ti­vi­ra­la put op­ci­ju po ko­joj Vla­da mo­že da ot­ku­pi nji­ho­ve ak­ci­je u EPCG za 250 mi­li­o­na eura u se­dam go­di­šnjih ra­ta.D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"