Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo BOJAN ZEKOVIĆ (SDP) TRAŽI HITNO ZAKAZIVANJE SOCIJALNOG SAVJETA Povećati iznos minimalne zarade
So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja (SDP) po­zva­la je pred­sjed­ni­ka So­ci­jal­nog savjeta i mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća da za­ka­že sjed­ni­cu Sa­vje­ta na ko­joj bi se ras­pra­vlja­lo o ini­ci­ja­ti­vi za po­ve­ća­nje mi­ni­mal­ne za­ra­de. Član So­ci­jal­nog sa­vje­ta i pred­sjed­ni­štva SDP-a Bo­jan Ze­ko­vić pod­sje­ća da se raz­ma­tra­nje ini­ci­ja­ti­ve, ko­ja pred­vi­đa da mi­ni­mal­na za­ra­da iz­no­si 50 od­sto pro­sječ­ne za­ra­de, od­la­že još od ju­la i da je na po­sled­njoj sjed­ni­ci Sa­vje­ta do­go­vo­re­no da će bi­ti raz­ma­tra­na naj­ka­sni­je do kra­ja de­cem­bra uz pri­su­stvo mi­ni­stra fi­nan­si­ja, ali taj do­go­vor ni­je is­po­što­van.
– Umje­sto uve­ća­njem mi­ni­mal­ne za­ra­de, 2018. go­di­na je po­če­la uve­ća­njem PDV-a, uve­ća­njem ak­ci­za, ve­ćom ci­je­nom elek­trič­ne ener­gi­je i go­ri­va, što je za po­sle­di­cu ima­lo rast ci­je­na pro­iz­vo­da i tro­ško­va pre­vo­za. Ka­da se u jed­noj ze­mlji isto­vre­me­no po­ve­ća­ju po­rez, ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je i go­ri­va, to zna­či ne­mi­no­van rast ci­je­na go­to­vo svih pro­iz­vo­da i sna­žno sla­blje­nje ku­pov­ne mo­ći gra­đa­na. U po­vla­šće­nom po­lo­ža­ju je krup­ni ka­pi­tal – tzv. „bi­znis eli­ta” ko­joj je omo­gu­će­no da dr­ža­vu za­ki­ne za 700 mi­li­o­na eura po­re­za, dok se fi­skal­na sta­bil­nost obez­bje­đu­je kon­stant­nim uda­ri­ma na stan­dard gra­đa­na sa naj­ni­žim pri­ma­nji­ma – Vla­da uzi­ma od naj­si­ro­ma­šni­jih da bi da­la naj­bo­ga­ti­ji­ma – is­ti­če Ze­ko­vić.
On uka­zu­je da bi uve­ća­nje mi­ni­mal­ne za­ra­de ima­lo vi­še­stru­ke po­zi­tiv­ne efek­te za za­po­sle­ne, ali i za dr­ža­vu i po­slo­dav­ce ko­ji po­štu­ju za­ko­ne.
– Za­po­sle­ni ko­ji ima­ju za­ra­du ma­nju od 50 od­sto pro­sječ­ne ima­li bi ve­ća pri­ma­nja, dok bi za­po­sle­ni či­ja je za­ra­da iz­nad 193 eura, ali im po­slo­da­vac ne upla­ću­je do­pri­no­se na ci­je­li iz­nos, ostva­ri­li za­kon­sko pra­vo na do­pri­no­se na uve­ća­ni iz­nos i ti­me ostva­ri­li pra­vo na ve­ću pen­zi­ju. Dr­ža­va i dr­žav­ni fon­do­vi ostva­ri­li bi vi­še­mi­li­on­ske pri­ho­de po osno­vu uve­ća­nja po­re­za, pri­re­za i do­pri­no­sa na oba­ve­zno pen­zij­sko i zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje. Po­slo­dav­ci ko­ji po­štu­ju za­kon­ske oba­ve­ze i osi­gu­ra­va­ju rad­ni­ke na stvar­ne iz­no­se za­ra­da ima­li bi bo­lju si­tu­a­ci­ju na tr­ži­štu jer bi nji­ho­va ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja tzv. „bi­znis eli­ta”, u vi­du onih po­slo­da­va­ca ko­ji kon­ku­rent­nost i eks­tra­pro­fit ostva­ru­ju za­ki­da­njem za­po­sle­nih i dr­ža­ve, bi­la pri­mo­ra­na da iz­mi­ru­je za­kon­ske oba­ve­ze pre­ma za­po­sle­ni­ma i dr­ža­vi – is­ti­če Ze­ko­vić.
On na­gla­ša­va da dr­ža­ve u re­gi­o­nu u ko­ji­ma je pro­sječ­na za­ra­da ma­nja ne­go u Cr­noj Go­ri po­ve­ća­va­ju mi­ni­mal­nu za­ra­du na 50 od­sto pro­sječ­ne za­ra­de, pa ta­ko je u Sr­bi­ji pro­sječ­na za­ra­da oko 210 eura, u Hr­vat­skoj oko 350 eura.
– Mi­ni­mal­na za­ra­da u Cr­noj Go­ri iz­no­si 193 eura i na­ša vla­da na­sta­vlja sa po­li­ti­kom ko­ja vo­di da­ljem so­ci­jal­nom ra­slo­ja­va­nju gra­đa­na pro­tiv­no Usta­vu ko­ji u čla­nu je­dan Cr­nu Go­ru de­fi­ni­še i kao dr­ža­vu so­ci­jal­ne prav­de – za­klju­čio je on.M.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"