Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija ČETVRTINA FONDA ZA ZARADE U REGULATORNOJ AGENCIJI ZA ENERGETIKU POTROŠENA NA PET LICA
Na plate direktora otišlo 105 hiljada
Članovi Odbora RAE Na plate direktora otišlo 105 hiljada Na neto zarade pet rukovodećih funkcionera RAE lani je potrošeno 105 hiljada eura, dok su troškovi njihovih zarada sa porezima i doprinosima iznosili blizu 200 hiljada eura. To je četvrtina ukupnih rashoda za bruto plate RAE, koja sa njima ima 29 zaposlenih Prosječna zarada zaposlenih u Agenciji, koja reguliše tržište električne energije, lani je iznosila 1,3 hiljade eura, pokazuju podaci iz finansijskog izvještaja
Re­gu­la­tor­na agen­ci­ja za ener­ge­ti­ku (RAE) pro­šle go­di­ne je za bru­to za­ra­de za­po­sle­nih po­tro­ši­la 788,2 hi­lja­de eura, od če­ga je bli­zu 200 hi­lja­da eura po­tro­še­no na ne­to za­ra­de, po­re­ze i do­pri­no­se na pla­te pet funk­ci­o­ne­ra – tri čla­na Od­bo­ra RAE, iz­vr­šnog di­rek­to­ra i nje­go­vog za­mje­ni­ka.
To po­ka­zu­ju de­ta­lji iz fi­nan­sij­skog iz­vje­šta­ja RAE za 2016. go­di­nu, kao i po­da­ci iz imo­vin­skih kar­to­na pred­sjed­ni­ka Od­bo­ra RAE Mi­ro­sla­va Vuk­če­vi­ća, čla­no­va Bra­ni­sla­va Pre­le­vi­ća i Dra­gu­ti­na Mar­ti­no­vi­ća, di­rek­to­ra Agen­ci­je No­va­ka Me­de­ni­ce i za­mje­ni­ka di­rek­to­ra Pe­ra Vuč­ko­vi­ća.
Na ne­to za­ra­de njih pe­to­ri­ce RAE je la­ni po­tro­ši­la 105 hi­lja­da eura. Naj­vi­še je pri­ho­do­vao Mar­ti­no­vić 24,36 hi­lja­da, za­tim Me­de­ni­ca 23,2 hi­lja­de, Vuk­če­vić je za­ra­dio 22,28 hi­lja­da, Pre­le­vić 19,3 hi­lja­de, a Vuč­ko­vić 15,85 hi­lja­da eura.
Mar­ti­no­vić je pri­ja­vio pla­tu od 2.030 eura, Me­de­ni­ca 1.934, Vuk­če­vić 1.867 eura, Pre­le­vić 1.616 a Vuč­ko­vić 1.321 euro.
Iz­nos od 788,2 hi­lja­de eura utro­šen je na bru­to za­ra­de 29 za­po­sle­nih u Agen­ci­ji. Pre­ma tim po­da­ci­ma, pro­sječ­na mje­seč­na bru­to za­ra­da u RAE iz­no­si 2,26 hi­lja­da eura, što je u ne­to iz­no­su oko 1,3 hi­lja­de eura.
Ukup­ni pri­ho­di RAE u 2016. go­di­ni iz­no­si­li su 1,47 mi­li­o­na eura, od če­ga je 1,45 mi­li­o­na pri­ho­do­va­no od na­kna­da za ko­ri­šće­nje li­cen­ci, po­ka­zu­je iz­vje­štaj RAE ko­ji je do­sta­vljen Skup­šti­ni.
Agen­ci­ja je la­ni za slu­žbe­na pu­to­va­nja po­tro­ši­la 41,2 hi­lja­de eura, od če­ga je re­fun­di­ra­no 8,44 hi­lja­de. Tro­ško­vi ko­mu­ni­ka­ci­ja su iz­no­si­li 11,3 hi­lja­de i od­no­se se na tro­ško­ve fik­snih i mo­bil­nih te­le­fo­na, kao i na tro­ško­ve in­ter­ne­ta. Tro­ško­vi odr­žva­nja sred­sta­va su iz­no­si­li 9,77 hi­lja­da, od če­ga je se­dam hi­lja­da po­tro­še­no na ime tro­ško­va za­jed­nič­kog odr­ža­va­nja pro­sto­ri­ja. Agen­ci­ja je vla­snik po­slov­nog pro­sto­ra u zgra­di Mak­si­ma. Tro­ško­vi go­ri­va i ener­gi­je iz­no­si­li su 7,25 hi­lja­da, što je za 6,6 od­sto vi­še od pla­ni­ra­nih 6,8 hi­lja­da.
– Raz­log za ve­ću po­tro­šnju po ovoj stav­ci je po­ve­ća­na po­tro­šnja elek­trič­ne ener­gi­je – pi­še u iz­vje­šta­ju RAE ko­ji je pot­pi­sao Pre­le­vić. On je u me­đu­vre­me­nu ime­no­van za pred­sjed­ni­ka Od­bo­ra RAE. Ime­no­va­la ga je Vla­da.
Agen­ci­ja je la­ni ima­la ras­ho­de od 1,175 mi­li­o­na, što je za 14,7 od­sto ma­nje od pla­ni­ra­nog iz­no­sa. Na kra­ju pro­šle go­di­ne ima­li su ne­iz­mi­re­ne krat­ko­roč­ne oba­ve­ze od 18,1 hi­lja­du eura, ko­je se od­no­se na oba­ve­ze pre­ma do­ba­vlja­či­ma i za­po­sle­ni­ma.
– Agen­ci­ja je 1. apri­la 2016. go­di­ne pre­ni­je­la u bu­džet Cr­ne Go­re 389,7 hi­lja­da eura – pi­še u iz­vje­šta­ju.
RAE je u pro­šloj go­di­ni iz­da­la li­cen­ce za oba­vlja­nje dje­lat­no­sti pro­iz­vod­nje elek­trič­ne ener­gi­je Kro­no­ru, li­cen­cu za di­stri­bu­ci­ju elek­trič­ne ener­gi­je CE­DIS-u i li­cen­ce za snab­di­je­va­nje elek­trič­nom ener­gi­jom Uni­pro­mu, Pe­tro­lu Cr­na Go­ra MNE i fir­mi Ener­gia gas and Po­wer.
D.M.


Od­u­ze­li 17 li­cen­ci

RAE je u pro­šloj go­di­ni od­u­ze­la 17 li­cen­ci, od če­ga se na tri pred­u­ze­ća od­no­si 13 li­cen­ci. U pi­ta­nju su Fab lajv, Vuk pe­trol Ko­tor i Hum­ci Ce­ti­nje.
Nji­ma su od­u­ze­te li­cen­ce za pro­da­ju i snab­di­je­va­nje naft­nim pro­iz­vo­di­ma i ga­som, tran­sport naft­nih de­ri­va­ta, nji­ho­vo skla­di­šte­nje, tr­go­vi­na na ma­lo i ve­li­ko naf­tom i snab­di­je­va­nje kraj­njih ku­pa­ca.
U elek­tro­e­ner­get­skom sek­to­ru, ka­ko pi­še u iz­vje­šta­ju, kon­tro­li­sa­ni su svi li­cen­ci­ra­ni su­bjek­ti.
– Na li­cu mje­sta iz­vr­še­no je de­vet kon­tro­la li­cen­ci­ra­nih su­bje­ka­ta – pi­še u iz­vje­šta­ju.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"