Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni URA KRITIKUJE LOKALNU VLAST ZBOG UKIDANJA RADIO-PRENOSA SJEDNICE SO MOJKOVAC I POZIVA NA BOJKOT
Ivan Ašanin: DPS pokušava da sakrije svoja nepočinstva
Ašanin Ivan Ašanin: DPS pokušava da sakrije svoja nepočinstva
MOJ­KO­VAC – Zasijedanje Skup­šti­ne op­šti­ne Moj­ko­vac, ko­je je za­ka­za­no za da­nas, a to­kom ko­jeg će od­bor­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta ras­pra­vlja­ti o če­tr­na­est ta­ča­ka dnev­nog re­da, ne­će pr­vi put za pro­te­klih de­set go­di­na ima­ti ra­dio pre­nos. Pred­sjed­nik moj­ko­vač­kog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA i li­der od­bor­nič­kog klu­ba po­kre­ta URA Ivan Aša­nin, op­tu­žio je vla­da­ju­ći DPS u Moj­kov­cu da po­ku­ša­va ti­me da od gra­đa­na „sa­kri­ju svo­ja ne­po­čin­stva”. Aša­nin is­ti­če i da od­bor­ni­ci Gra­đan­skog po­kre­ta URA ne­će pri­su­stvo­va­ti sjed­ni­ci ko­ja ne­će ima­ti ra­dij­ski pre­nos, osim ras­pra­ve o jed­noj tač­ki dnev­nog re­da ka­da će, ka­ko ka­že, po­cr­ta­ti od­re­đe­ne mal­ver­za­ci­je lo­kal­ne vla­sti. Aša­nin do­da­je da je klub od­bor­ni­ka Gra­đan­skog po­kre­ta URA zbog to­ga boj­ko­to­vao sa­sta­nak pred­sjed­ni­ka klu­bo­va od­bor­ni­ka kod pred­sjed­ni­ka lo­kal­nog par­la­men­ta, pa je po­zvao mi­si­ju OEBS-a i Kan­ce­la­ri­ju sa­vje­ta Evro­pe u Cr­noj Go­ri da re­a­gu­ju i za­šti­te jav­ni in­te­res od sa­mo­vo­lje po­je­din­ca u Moj­kov­cu i omo­gu­će pre­no­se sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne.
– Vr­hov­na pa­met i mu­drost upra­vlja i Skup­šti­nom op­šti­ne, ko­ja se ne pi­ta ni o ono­me o če­mu sa­ma od­lu­ču­je, a to su pre­no­si sjed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta ko­ji su je­di­ni na­čin da ri­ječ iza­bra­nih na­rod­nih pred­stav­ni­ka do­đe do na­ro­da. Gra­đa­ni ko­nač­no shva­ta­ju da je ova lo­kal­na vlast sru­ši­la Moj­kov­ča­ni­ma svu na­du za bo­lji­tak, a to po­ka­zu­je i gu­bi­tak od 350 gla­so­va na po­sled­njim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, ali i zeb­nja oko lo­kal­nih iz­bo­ra pla­ni­ra­nih za je­sen. Mu­dro su i bez ot­po­ra, vla­sto­dr­šci uki­nu­li lo­kal­nu te­le­vi­zi­ju da im pri­li­kom istu­pa za go­vor­ni­com gra­đa­ni po oči­ma ne pre­po­zna­ju ša­re­ne la­že ko­je si­ju, a ovom od­lu­kom o uki­da­nju i ra­dio pre­no­sa sa­mo po­tvr­đu­ju sje­vr­no­ko­rej­ski ka­rak­ter vla­sti, ko­ji u gra­du na Ta­ri tra­je već se­dam go­di­na – is­ti­če Aša­nin i do­da­je da je DPS, na ovaj na­čin „po­ka­zao ve­li­ku ne­do­sled­nost, a do­kaz to­me je pod­sje­ća­nje na nji­ho­ve mol­be za pre­no­se sjed­ni­ca SO Moj­ko­vac u pe­ri­o­du vr­še­nja vla­sti SNP-a i opo­zi­ci­je.
– Ta­da su, na sve na­či­ne, tra­ži­li ra­dio pre­no­se ka­ko od­bor­ni­ci ne bi bi­li sa­mo gla­sač­ka ma­ši­na već i od­go­vor­ni pred­stav­ni­ci gra­đa­na pu­tem jav­ne ri­je­či ko­ju upu­ću­ju. Me­đu­tim, da­nas su od­bor­ni­ci DPS-a u Moj­kov­cu sa­mo gla­sač­ka ma­ši­na ko­ja je na sjed­ni­ca­ma lo­kal­nog par­la­men­ta go­to­vo pot­pu­no ni­je­ma – ka­že Aša­nin.
On na­vo­di i da je ovo tek po­če­tak ga­še­nja jav­ne ri­je­či uoči no­vem­bar­skih iz­bo­ra, jer se, ka­ko tvr­di, dje­li­ma i ri­je­či­ma lo­kal­na vlast u Moj­kov­cu ne mo­že po­hva­li­ti.
– Vla­da­ju­ćem DPS-u je u Moj­kov­cu odav­no od­zvo­ni­lo, pa im ni uki­da­nje pre­no­sa lo­kal­nog par­la­men­ta ne mo­že po­mo­ći. Po­zi­va­mo sve dru­ge opo­zi­ci­o­ne od­bor­ni­ke da, po­put od­bor­nič­kog klu­ba Gra­đan­skog po­kre­ta URA, po­dig­nu svoj glas pro­tiv me­dij­skog mra­ka, de­gra­di­ra­nja Skup­šti­ne i po­ku­ša­ja za­ta­ška­va­nja svih ne­dje­la vla­da­ju­će par­ti­je – za­klju­čio je Aša­nin. J.Š.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"