Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Političke štetočine me predstavljaju kao saradnika DPS-a * Sudija me gurnula, pa inscenirala napad * Lazović kupio 2.000 akcija za 16.000 * Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Zaharčenko poginuo u eksploziji * Srbija neće prihvatiti ponižavajuće rješenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
Ne može biti normalno da DPS podrži aktivnosti opozicije kojima je cilj smjena DPS-a.

Vic Dana :)

Grdi otac svog, već odraslog i oženjenog sina, pa mu kaže:
Kako te nije sramota, svakodnevno jurcaš za ženama a imaš djecu koja idu u školu. Sin se malo zamisli pa kaže ocu:
• Pa šta da radim, da ispišem djecu iz škole?


Mujo dobio novi posao kao električar u bolnici i nakon par dana pošalju ga na intenzivnu njegu zbog nekog kvara. Pregledava Mujo instalacije, češka se po glavi i napokon skonta šta je u pitanju, pa otvori vrata od šok sobe gdje su pacijenti priključeni na aparate za vještačko disanje:
- ‚Ajmo sad, svi duboko udahn‘te, moram promijen‘t osigurače!
Gospodine, jedan ludi čovjek je pobjegao iz bolnice. Mršav je i ima 200 kila.
- Pa kako to?
- Jel vam kažem da je lud.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-08-31 KEMBRIDŽ CENTAR PROSLAVIO 10 GODINA USPJEŠNOG RADA Učenje stranih jezika i diploma za čitav svijet
-Ško­la stra­nih je­zi­ka „Kem­bridž cen­tar” iz Pod­go­ri­ce si­noć je pro­sla­vi­la 10 go­di­na po­sto­ja­nja i uspje­šnog ra­da, to­kom ko­jeg je iz­da­la 5.000 di­plo­ma ko­je su pri­zna­te u či­ta­vom svi­je­tu. Di­rek­tor ško­le Si­ni­ša Vuk­če­vić ka­zao je da su po­če­li sa ra­dom kao jed­na od 160 čla­ni­ca po­zna­te me­đu­na­rod­ne mre­že ško­la iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. On je na sve­ča­no­sti re­kao da su od pr­vog da­na ra­da po­sto­va­li stro­ga pra­vi­la za uče­nje stra­nih je­zi­ka.
– Mi­ni­star­stvo pro­svje­te Cr­ne Go­re nam je ta­da iz­da­lo li­cen­cu za rad i to­kom svih ovih go­di­na ra­da ostva­ru­je se iz­u­zet­no do­bra sa­rad­nja. Od sa­mog po­čet­ka su po­što­va­ni stro­gi evrop­ski stan­dar­di, što pred­sta­vlja ga­ran­ci­ju da će svi ko­ji se od­lu­če da po­ha­đa­ju na­sta­vu u Kem­bridž cen­tru do­bi­ti vi­so­ko kva­li­tet­nu uslu­gu. Na­stav­no oso­blje, po­red svih stan­dard­nih kva­li­fi­ka­ci­ja, po­sje­du­je i me­đu­na­rod­ne ser­ti­fi­ka­te za tu dje­lat­nost. Ubr­zo na­kon osni­va­nja, Kem­bridž cen­tar je do­bio akre­di­ta­ci­ju po­zna­tog Kem­br­idž uni­ver­zi­te­ta iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je da bu­de nji­hov zva­nič­ni pred­stav­nik za Cr­nu Go­ru – is­ta­kao je Vuk­če­vić.
On je na­gla­sio da su mno­gi nji­ho­vi po­la­zni­ci na­sta­vi­li ško­lo­va­nje ši­rom svi­je­ta, ili su za­sno­va­li rad­ni od­nos u ino­stran­stvu, a di­plo­me ko­je su do­bi­li u Kem­bridž cen­tru su im omo­gu­ći­le da se lak­še uklo­pe u no­vu sre­di­nu.
– Po­red kur­sa en­gle­skog je­zi­ka, Kem­bridž cen­tar or­ga­ni­zu­je i kur­se­ve nje­mač­kog, fran­cu­skog, špan­skog i nor­ve­škog je­zi­ka, a po­seb­no se is­ti­ču kur­se­vi cr­no­gor­skog je­zi­ka za stra­ne dr­ža­vlja­ne ko­ji ži­ve i ra­de u Cr­noj Go­ri. To­kom ovih de­set go­di­na, na­ši pre­da­va­či su po­ha­đa­li mno­go­broj­ne se­mi­na­re ka­ko bi usa­vr­ši­li svo­je me­to­de na­sta­ve i uskla­di­li ih sa naj­no­vi­jim svjet­skim stan­dar­di­ma. Uči­o­ni­ce su opre­mlje­ne na­stav­nim sred­stvi­ma ko­ja mo­že­te vi­dje­ti u svim zna­čaj­ni­jim obra­zov­nim cen­tri­ma u za­pad­noj Evro­pi. Ta na­stav­na sred­stva, u kom­bi­na­ci­ji sa ko­mu­ni­ka­tiv­nom me­to­dom na­sta­ve, obez­bje­đu­ju po­la­zni­ci­ma da br­že sa­vla­da­ju stra­ni je­zik, a ča­so­ve či­ni znat­no in­te­re­sant­ni­jim. Pre­ko 5000 di­plo­ma svje­do­či da se uz pu­no ulo­že­nog tru­da, lju­ba­vi i vo­lje po­sti­žu re­zul­ta­ti ko­ji­ma se po­no­se i po­la­zni­ci i nji­ho­vi na­stav­ni­ci –ka­zao je Vuk­če­vić.
D.B.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"