Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-02-08 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE IVAN BRAJOVIĆ IMAO BROJNE SASTANKE SA ZVANIČNICIMA SAD
Crna Gora posvećena vrijednostima NATO-a i EU
Sa susreta u SAD Crna Gora posvećena vrijednostima NATO-a i EU
-Član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO-u ima ve­li­ki zna­čaj za da­lju sta­bi­li­za­ci­ju pri­li­ka i bez­bjed­nost Za­pad­nog Bal­ka­na, oci­je­nje­no je na sa­stan­ku ame­rič­kih zva­nič­ni­ka sa pred­sjed­ni­kom cr­no­gor­skog par­la­men­ta Iva­nom Bra­jo­vi­ćem. On je na sa­stan­ci­ma sa ame­rič­kim zva­nič­ni­ci­ma na­gla­sio po­sve­će­nost na­še ze­mlje da­ljim re­for­ma­ma i va­žnost što sko­ri­jeg član­stva u Evrop­skoj uni­ji.
Pr­vog da­na po­sje­te Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma, gdje bo­ra­vi ra­di uče­šća na 66. Na­ci­o­nal­nom mo­li­tve­nom do­ruč­ku, Bra­jo­vić se, ka­ko je sa­op­šte­no iz nje­go­vog ka­bi­ne­ta, sa­stao sa sen­ta­to­rom Ro­nom Džon­so­nom, kon­gre­sme­ni­ma Maj­klom Tar­ne­rom, Eli­o­tom En­ge­lom i Da­gom Lam­bor­nom i čla­ni­com Kon­gre­sa Ši­li Pin­gre. U de­le­ga­ci­ji Skup­šti­ne Cr­ne Go­re na­la­zi se i pot­pred­sjed­nik par­la­men­ta Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić, pred­sje­da­va­ju­ći Gru­pe pri­ja­telj­stva sa Kon­gre­som SAD.
U raz­go­vo­ru sa se­na­to­rom Ro­nom Džon­so­nom, pred­sje­da­va­ju­ćim Pot­ko­mi­te­ta za Evro­pu i re­gi­o­nal­nu bez­bjed­no­snu sa­rad­nju u Ko­mi­te­tu za vanj­ske po­slo­ve Se­na­ta, is­tak­nut je zna­čaj ko­je član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO-u ima za da­lju sta­bi­li­za­ci­ju pri­li­ka i bez­bjed­nost Za­pa­d­nog Bal­ka­na.
– Osvr­nuv­ši se na ja­ko pri­su­stvo ru­skog uti­ca­ja u re­gi­o­nu, se­na­tor Džon­son je po­hva­lio od­lu­ku sud­skih vla­sti u Cr­noj Go­ri da su­đe­nje za po­ku­šaj te­ro­ri­zma uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra uči­ne jav­nim i na taj na­čin osi­gu­ra­ju tran­spa­rent­nost su­đe­nja. Ka­zao je da osta­ju ve­o­ma po­sve­će­ni po­dr­šci na­sto­ja­nji­ma Cr­ne Go­re da se pri­bli­ži Evrop­skoj uni­ji – sa­op­šte­no je iz cr­no­gor­skog par­la­men­ta.
Bra­jo­vić je, ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, upo­znao sa­go­vor­ni­ke sa ak­tu­el­nim po­li­tič­kim do­ga­đa­ji­ma u Cr­noj Go­ri i re­gi­o­nu Za­pad­nog Bal­ka­na, po­seb­no iz­ra­ža­va­ju­ći za­hval­nost zbog po­dr­ške i po­mo­ći ko­ju je Kon­gres SAD u kon­ti­nu­i­te­tu pru­žao na­šoj ze­mlji u ostva­ri­va­nju ključ­nog vanj­sko­po­li­tič­kog ci­lja – član­stva u NA­TO-u.
– Pred­sjed­nik Skup­šti­ne je is­ta­kao va­žnost da­ljeg in­ten­zi­vi­ra­nja bi­la­te­ral­nih od­no­sa i ja­ča­nja stra­te­škog part­ner­stva iz­me­đu dvi­je pri­ja­telj­ske dr­ža­ve u svim obla­sti­ma sa­rad­nje, pri če­mu je ak­cen­to­vao zna­čaj par­la­men­tar­ne sa­rad­nje za da­lje ja­ča­nje bi­la­te­ral­nih ve­za. To­kom raz­go­vo­ra još jed­nom je na­gla­še­na po­sve­će­nost na­še ze­mlje da­ljim re­for­ma­ma i va­žno­sti što sko­ri­jeg član­stva u Evrop­skoj uni­ji – pi­še u sa­op­šte­nju Skup­šti­ne.
Kon­gre­smen Eli­ot En­gel, član Ko­mi­te­ta za vanj­ske po­slo­ve Pred­stav­nič­kog do­ma, po­hva­lio je kon­struk­tiv­nu ulo­gu Cr­ne Go­re u re­gi­o­nu Za­pad­nog Bal­ka­na i nje­nu po­sve­će­nost do­bro­su­sjed­skim od­no­si­ma i sa­rad­nji.
To­kom za­jed­nič­kog sa­stan­ka sa ko­pred­sje­da­va­ju­ći­ma Cr­no­gor­skim ko­ku­som u Kon­gre­su ko­gre­sme­nom Da­gom Lam­bor­nom i čla­ni­com Kon­gre­sa Ši­li Pin­gre na­gla­še­ne su po­seb­ne ve­ze ko­je Cr­na Go­ra ima sa sa­ve­znom dr­ža­vom Mejn. Bra­jo­vić je iz­ra­zio po­seb­nu za­hval­nost zbog po­mo­ći ko­je je kon­gre­smen Lam­born pru­žio pri­li­kom me­đu­na­rod­ne ko­di­fi­ka­ci­je cr­no­gor­skog je­zi­ka.
M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"