Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova123 * Za pranje para lani nijedna prijava123 * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura123 * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000123 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova123 * Suva krv 123 * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-07-08 FLEŠ
Eko­no­mi­ja ra­sla 3,2 od­sto
Domaća eko­no­mi­ja je u pr­vom kvar­ta­lu ostva­ri­la re­al­ni eko­nom­ski rast od 3,2 od­sto. Do­mi­nan­tan uti­caj na rast su ima­li sek­to­ri gra­đe­vi­nar­stva i tu­ri­zma, kon­sta­to­va­no je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Sa­vje­ta za fi­nan­sij­sku sta­bil­nost. Ocijenjeno je da će sna­žan uti­caj na oče­ki­va­ni rast do kra­ja go­di­ne ima­ti i na­ja­vlje­ne mje­re fi­skal­ne kon­so­li­da­ci­je, za ko­je je Sa­vjet za­klju­čio da ade­kvat­no i pa­žlji­vo kre­i­ra­ne
– Te­ret fi­skal­ne kon­so­li­da­ci­je ras­po­re­đen je na pri­vre­du, sta­nov­ni­štvo i dr­žav­nu ad­mi­ni­stra­ci­ju, a ušte­da ko­ja se po­sti­že u vi­si­ni od 2,1 od­sto BDP-a u na­red­nom tro­go­di­šnjem pe­ri­o­du je po­zi­tiv­no oci­je­nje­na od stra­ne re­le­vant­nih fi­nan­sij­skih in­sti­tu­ci­ja – pi­še u sa­op­šte­nju Sa­vje­ta, na či­jem če­lu je gu­ver­ner Ra­do­je Žu­gić.
D.M.

Ku­puj­mo do­ma­će
Ku­po­vi­nom do­ma­ćih pro­iz­vo­da raz­vi­ja se na­ci­o­nal­na eko­no­mi­ja, una­pre­đe­nje kva­li­tet ži­vo­ta i pod­sti­če va­lo­riz­ci­ja do­ma­ćih raz­voj­nih po­ten­ci­ja­la, oci­je­nje­no je na okru­glom sto­lu ko­ji je ju­če odr­žan u Pod­go­ri­ci. Okru­gli sto či­ja je te­ma bi­lo po­zi­ci­o­ni­ra­nje do­ma­ćih pro­iz­vo­da i pla­sman na tr­ži­štu, kao i po­kre­ta­nje ak­ci­je „Ku­puj­mo do­ma­će“, or­ga­ni­zo­va­la je Pri­vred­na ko­mo­ra (PKCG).
Pot­pred­sjed­ni­ca PKCG Lji­lja­na Fi­li­po­vić ka­za­la je da bi po­kre­ta­nje ak­ci­je „Ku­puj­mo do­ma­će” ob­u­hva­ti­lo sve do­sa­da­šnje pro­jek­te ko­ji su u funk­ci­ji pre­po­zna­tlji­vo­sti i uspje­šni­jeg pla­sma­na do­ma­ćih pro­iz­vo­da. Ona je oci­je­ni­la da se ku­po­vi­nom do­ma­ćih pro­iz­vo­da dje­lu­je na raz­voj na­ci­o­nal­ne eko­no­mi­je i una­pre­đe­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta u Cr­noj Go­ri.
D.M.

Pro­met put­ni­ka 774,8 hi­lja­da
Na oba cr­no­gor­ska aero­dro­ma je za šest mje­se­ci za­bi­lje­žen pro­met 774.764 put­ni­ka, što je 23 od­sto vi­še u od­no­su na isti pro­šlo­go­di­šnji pe­ri­od. U istom pe­ri­o­du je op­slu­že­no 11 od­sto avi­o­na vi­še.
–Sa Aero­dro­ma Pod­go­ri­ca is­pra­ti­li smo ili na nje­mu do­če­ka­li 417,86 hi­lja­da put­ni­ka, što je rast od 23,5 od­sto, a na Aero­dro­mu Ti­vat 356,9 hi­lja­da, od­no­sno 22,4 od­sto vi­še. Da ima­mo raz­lo­ga da oče­ku­je­mo još jed­nu re­ko­rd­nu go­di­nu po­tvr­đu­je i po­da­tak da je sa­mo u ne­dje­lju, 2. ju­la, kroz ti­vat­ski aero­drom pro­šlo sko­ro de­set hi­lja­da put­ni­ka, a na nje­go­vu pi­stu sle­tje­lo 48 avi­o­na –sa­op­šte­no je iz Aero­dro­ma.
D.M.

Žu­gić u Du­brov­ni­ku
Gu­ver­ner Cen­tral­ne ban­ke (CBCG) Ra­do­je Žu­gić uče­stvo­va­će na me­đu­na­rod­noj kon­fe­ren­ci­ji „Po­nov­no ubr­za­va­nje pri­bli­ža­va­nja u Cen­tral­noj, Is­toč­noj i Ju­go­i­stoč­noj Evro­pi – ulo­ga vla­da i in­sti­tu­ci­ja“, ko­ja će se u po­ne­dje­ljak i uto­rak odr­ža­ti u Du­brov­ni­ku. Ka­ko je sa­op­šte­no iz CBCG, kon­fe­ren­ci­ji, ko­ju or­ga­ni­zu­ju Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond (MMF) i Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka, pri­su­stvo­va­će i ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca MMF-a Kri­stin La­gard.
D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"