Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika NIK ĐELJOŠAJ (AA) KAZAO DA JOŠ NIJESU ODLUČILI DA LI ĆE IĆI U KOALICIJU SA DPS-OM U TUZIMA
Zapelo oko šefa Skupštine
Đeljošaj Zapelo oko šefa Skupštine
Ko­or­di­na­ci­o­ni od­bor Al­ban­ske al­ter­na­ti­ve za Ma­le­si­ju (AA) ju­če je usvo­jio plat­for­mu i pred­lo­žio pre­go­va­rač­ki tim za even­tu­al­ne pre­go­vo­re. Nik Đe­ljo­šaj, funk­ci­o­ner AA, ka­zao je da će nji­ho­vo pred­sjed­ni­štvo u na­red­nim da­ni­ma ana­li­zi­ra­ti po­li­tič­ku si­tu­a­ci­ju i od­re­di­ti se pre­ma pred­lo­zi­ma ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra Ma­le­si­je.
– Kao ozbilj­na po­li­tič­ka par­ti­ja, na­kon raz­ma­tra­nja i po­tvr­đi­va­nja plat­for­me za even­tu­al­ne raz­go­vo­re oko for­mi­ra­nja vla­sti u Tu­zi­ma, oba­vi­je­sti­će­mo jav­nost o svim de­ta­lji­ma. Ni­jed­nu od­lu­ku ne­će­mo do­ni­je­ti bez raz­go­vo­ra sa na­šim čla­no­vi­ma i sim­pa­ti­ze­ri­ma. Al­ban­ska al­ter­na­ti­va je par­ti­ja ozbilj­nih i ostva­re­nih čla­no­va ko­ji su sprem­ni da pre­u­zmu od­go­vor­nost kao part­ne­ri sa su­bjek­ti­ma ko­ji že­le iskre­no raz­voj Ma­le­si­je. Ovo­go­di­šnji po­li­tič­ki pro­ce­si su ve­o­ma za­htjev­ni i ko že­li is­kre­nu sa­rad­nju, po­štu­ju­ći na­šu po­li­tič­ku sna­gu i vri­jed­no­sti ko­je ga­ji­mo, mo­že da raz­go­va­ra sa na­ma. Ni­je­smo po­li­tič­ki ne­zre­li da bje­ži­mo od od­go­vor­no­sti, ne­go od­go­vor­ni po­je­din­ci ko­ji že­le da­ti pu­ni do­pri­nos, i na lo­kal­nom i na dr­žav­nom ni­vou – ka­zao je Đe­ljo­šaj.
Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo iz vr­ha DPS-a, Al­ban­ska al­ter­na­ti­va je tra­ži­la mje­sto pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da – Tu­zi, ali je to mje­sto DPS obe­ćao De­mo­krat­skoj uni­ji Al­ba­na­ca, od­no­sno Fa­di­lju Ka­jo­ša­ju. Nji­ma DPS, ka­ko sa­zna­je­mo, nu­di mje­sto glav­nog ad­mi­ni­stra­to­ra i je­dan od če­ti­ri se­kre­ta­ri­ja­ta, ali AA to ne že­li.
– Po­li­tič­ka plat­for­ma za raz­voj Ma­le­si­je, sa svim de­ta­lji­ma pa i ka­drov­skim rje­še­nji­ma, na­kon usva­ja­nja na pred­sjed­ni­štvu bi­će pred­sta­vlje­na jav­no­sti – krat­ko je te in­for­ma­ci­je pro­ko­men­ta­ri­sao Đe­ljo­šaj.
Pre­ma ne­zav­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, AA tra­ži mje­sto pred­sjed­ni­ka skup­šti­ne ili se­kre­ta­ra SO Tu­zi, pot­pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, je­dan od če­ti­ri se­kre­ta­ri­ja­ta, jed­no jav­no od tri pred­u­ze­ća ko­ja će se for­mi­ra­ti za Tu­zi.
Ka­ko sa­zna­je­mo iz vr­ha DPS-a, vi­še even­tu­al­nih ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra kon­ku­ri­še za jed­no mje­sto, i tu se ja­vio pro­blem. Zbog to­ga vlast u Tu­zi­ma još ni­je for­mi­ra­na i kon­sul­ta­ci­je se mo­ra­ju na­sta­vi­ti. Iz vr­ha DPS-a ne­zva­nič­no ka­žu da su Bo­šnja­ci tra­ži­li pot­pred­sjed­ni­ka i je­dan se­kre­ta­ri­jat, što će im i pri­pa­sti. Mje­sta ko­ja tre­ba da se po­di­je­le u Tu­zi­ma su če­ti­ri ili pet se­kre­ta­ri­ja­ta, glav­ni ad­mi­ni­stra­tor, pred­sjed­nik op­šti­ne i pred­sjed­nik Skup­šti­ne, te dva pot­pred­sjed­ni­ka op­šti­ne.
– AA tra­ži pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, ali to ne mo­že da im pri­pad­ne. To im je uslov za da­lje. Što se ti­če SD-a oni su za­do­volj­ni da im se da jed­no mje­sto, pa će do­bi­ti naj­vje­ro­vat­ni­je ne­ki od se­kre­ta­ri­ja­ta – sa­zna­je­mo u DPS-u.
Šef klu­ba od­bor­ni­ka DPS-a Tu­zi Ha­lil Du­ko­vić ni­je že­lio da sa­op­šti šta je uslov AA da bi ušli u ko­a­li­ci­ju.
– Vje­ru­jem da će­mo u na­red­nih ne­ko­li­ko da­na sve uta­na­či­ti, ali se mo­ra­mo po­no­vo kon­sul­to­va­ti. Pre­go­va­ra­li smo i sa BS-om ra­ni­je, a pre­go­vo­re će­mo pri­je for­mi­ra­nja ko­a­li­ci­je u Tu­zi­ma po­no­vi­ti sa AA. Sa De­mo­kra­ta­ma ne­ma pre­go­vo­ra – re­kao je Du­ko­vić.
A.D.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"