Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-12-31 MARKO ŠĆEPANOVIĆ, NAJBOLJI FUDBALER „TELEKOM“ PRVE CRNOGORSKE LIGE U 2015.
Nagrada koja mi puno znači
Nagrada koja mi puno znači Želja odlazak u inostranstvo, ali ne po svaku cijenu. Mladost može da osvoji istorijsku titulu šampiona Crne Gore. Porodica na prvom mjestu
Fud­bal­sku 2015. go­di­nu u Cr­no­gor­skoj li­gi obi­lje­žio je Mar­ko Šće­pa­no­vić. Ofan­zi­vac pod­go­rič­ke Mla­do­sti je sa svo­jim klu­bom u ma­ju osvo­jio Kup Cr­ne Go­re, u fi­na­lu je pro­tiv Pe­trov­ca bio i stri­je­lac, a u te­ku­ćem pr­ven­stvu je sa 11 go­lo­va naj­e­fi­ka­sni­ji igrač elit­nog ka­ra­va­na. Iako ni­ko u klu­bu ne že­li da u pr­vi plan izba­cu­je po­je­din­ce, ja­sno je da je Šće­pa­no­vi­ćev uči­nak u sve­mu ovo­me bio ve­li­ki.
Na­rav­no, to su pre­po­zna­li tre­ne­ri i ka­pi­te­ni pr­vo­li­ga­ških eki­pa, ko­ji su svo­jim gla­so­vi­ma, ofan­ziv­ca klu­ba sa Sta­rog aero­dro­ma iza­bra­li za naj­bo­ljeg igra­ča Cr­ne Go­re u 2015. go­di­ni.
-Na­gra­da za naj­bo­ljeg igra­ča „Te­le­kom“ Pr­ve cr­no­gor­ske li­ge zna­či mi pu­no, jer sam iza­bran od stra­ne pr­vo­li­ga­ških tre­ne­ra ko­ji su ima­li i kao igra­či za­vid­ne fud­bal­ske ka­ri­je­re i na­rav­no od svo­jih ko­le­ga, ka­pi­te­na svih pr­vo­li­ga­ških klu­bo­va. Jer, ka­da se za­vr­ši ka­ri­je­ra, ja­ko li­je­po je ima­ti i pri­zna­nje na lič­nom ni­vou da si bio naj­bo­lji u dr­ža­vi. To je ne­što što te obi­lje­ža­va kao oso­bu i igra­ča – re­kao je Mar­ko Šće­pa­no­vić.
Da li je 2015. go­di­na bi­la za te­be naj­u­spje­šni­ja u ka­ri­je­ri?
-Na lič­nom pla­nu je­ste. Osvo­ji­li smo Kup Cr­ne Go­re, igra­li do­bro kva­li­fi­ka­ci­je za Li­gu Evro­pe, je­se­nji pr­va­ci smo i pri­tom sam pr­vi stri­je­lac li­ge sa 11 go­lo­va. Na kra­ju, iza­bran sam za igra­ča go­di­ne. Sve ovo do­volj­no go­vo­ri da je 2015. bi­la naj­u­spje­šni­ja u mo­joj ka­ri­je­ri.
Je­si li oče­ki­vao da Mla­dost na­kon je­se­njeg di­je­la se­zo­ne mo­že bi­ti na če­lu ta­be­le i to sa de­vet bo­do­va vi­še u od­no­su na Ru­dar?
-Iskre­no ne. Ni naj­ve­ći op­ti­mi­sti, a je­dan sam od njih, ni­su ni u snu mo­gli da sa­nja­ju da će raz­li­ka bi­ti ovo­li­ko ve­li­ka – is­ta­kao je Mar­ko Šće­pa­no­vić.
Na­la­zi­mo se na po­lo­vi­ni pr­ven­stva, mo­že li Mla­dost da sa­ču­va pred­nost i osvo­ji ti­tu­lu?
-Mi­slim da mo­že i svi stre­mi­mo ka to­me. Ura­di­će­mo sve da po­sle ku­pa osvo­ji­mo i isto­rij­sku ti­tu­lu.
Ju­riš na ti­tu­lu sa ili bez Mar­ka Šće­pa­no­vi­ća?
- Ako stig­ne po­nu­da ko­ja će mi obez­bi­je­di­ti eg­zi­sten­ci­ju on­da ću vje­ro­vat­no oti­ći, u su­prot­nom osta­jem na Sta­rom aero­dro­mu.
Ka­ri­je­ra Mar­ka Šće­pa­no­vi­ća tra­je vi­še od de­set go­di­na, a nje­go­va neo­stva­re­na že­lja je re­pre­zen­ta­ci­ja.
-Ko­jem to pra­vom spor­ti­sti re­pre­zen­ta­ci­ja ni­je naj­ve­ći do­ži­vljaj i vr­hu­nac ka­ri­je­re. Žao mi je što ni­ka­da ni­sam do­bio pri­li­ku, za me­ne bi to bi­la ve­li­ka čast i oba­ve­za.
Imaš 33 go­di­ne, ko­li­ko još mi­sliš ak­tiv­no da igraš fud­bal?
-Raz­mi­šljam da igram dok me ti­je­lo slu­ži. Ka­da bu­dem osje­tio da ne mo­gu da pru­žim mak­si­mum i da po­su­sta­jem, do­ni­je­ću od­lu­ku da za­vr­šim ka­ri­je­ru. Za sa­da ne pla­ni­ram da ka­žem zbo­gom i idem go­di­nu po go­di­nu.
Šta je van fud­ba­la obi­lje­ži­lo u tvom ži­vo­tu 2015. go­di­nu?
-Pr­vo, ože­nio sam se i pro­na­šao mir i sre­ću u svo­joj su­pru­zi Mi­li­ci. Na­kon to­ga se do­šlo i ro­đe­nje na­še kćer­ke Le­o­ne. To je ono što je obi­lje­ži­lo 2015. go­di­nu na pri­vat­nom pla­nu i što me či­ni sreć­nim u ži­vo­tu.
Ko­li­ko si po­sve­ćen po­ro­di­ci?
-Ja­ko pu­no. Ona mi da­je mir, spo­koj, sna­gu, is­traj­nost…
S ob­zi­rom da si oba­ve­za­ma ve­zan za fud­bal no­n-stop, imaš li vre­me­na za osta­le stva­ri?
-Fud­bal je ne­što što mi je ja­ko pu­no dao, da ne ka­žem baš sve. Za dru­ge stva­ri imam ja­ko ma­lo vre­me­na, ali kad se bit­no odvo­ji od ne­bit­nog, uskla­dim oba­ve­ze.
Šta bi po­že­lio se­bi i naj­bli­ži­ma u 2016. go­di­ni?
- Zdra­vlje je na pr­vom i po­sled­njem mje­stu. Sve osta­lo će do­ći sa­mo od se­be.
Na kra­ju, Šće­pa­no­vić je i za na­še či­ta­o­ce imao po­ru­ku:
-Po­ru­čio bih svi­ma da či­ta­ju dnev­ne no­vi­ne „Dan“ vi­še ne­go u 2015. go­di­ni i da ih pri­je sve­ga zdra­vlje slu­ži. Za sve osta­lo sa­mi ne­ka iz­bo­re i svi­ma ne­ka na­red­na go­di­na do­ne­se sve što po­že­le – is­ta­kao je na kra­ju Mar­ko Šće­pa­no­vić, naj­bo­lji fud­ba­ler Cr­ne Go­re u 2015. go­di­ni.D.Pa­nić

Iz­bri­sao sam fej­sbuk profil
Mar­ko Šće­pa­no­vić je bio je­dan od onih spor­ti­sta ko­ji je do­sta vre­me­na pro­vo­dio na dru­štve­noj mre­ži Fej­sbuk. Me­đu­tim, na­kon do­bro po­zna­tih stva­ri ko­je su se de­si­le na star­tu se­zo­ne, ka­da je od stra­ne FSCG su­spen­do­van na če­ti­ri utak­mi­ce, is­ku­sni fud­ba­ler je od­lu­čio da uga­si pro­fil.
-Ko­ri­stio sam dru­štve­ne mre­že, a Fej­sbuk sam iz­bri­sao onog da­na ka­da sam ka­žnjen od stra­ne FSCG. Sa­da, ko­ri­stim sa­mo In­sta­gram – is­ta­kao je Šće­pa­no­vić.
Da li je ta ka­zna po­mo­gla ili od­mo­gla?
-Is­pa­lo je da mi je po­mo­glo, iako su svi mi­sli­li su­prot­no. Ni­je la­ko ka­da pa­u­­zi­raš je­dan meč, a ka­mo­li če­ti­ri… Ali, is­pa­lo je da je do­bro i na­kon to­ga sam pru­žio stvar­no naj­bo­lje par­ti­je u do­sa­da­šnjoj ka­ri­je­ri – do­dao je Šće­pa­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"