Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-09 LIDER SDP-A RANKO KRIVOKAPIĆ O PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA
Ne isključujem ni bojkot
Ne isključujem ni bojkot
Gra­đan­ska opo­zi­ci­ja mo­gla bi boj­ko­to­va­ti pred­sjed­nič­ke iz­bo­re uko­li­ko se ne stvo­re nor­mal­ni uslo­vi za nji­ho­vo odr­ža­va­nje, re­kao je ju­če li­der So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Ran­ko Kri­vo­ka­pić. On je na­ja­vio da će to­kom ove sed­mi­ce bi­ti odr­žan sa­sta­nak li­de­ra gra­đan­ske opo­zi­ci­je na tu te­mu.
– Sa­sta­će­mo se da pri­pre­mi­mo ak­ci­ju, da vi­di­mo da li je mo­gu­će vi­še iz­la­zi­ti na iz­bo­re u ovim uslo­vi­ma. Mi iz­la­zi­mo na lo­kal­ne iz­bo­re u ne­rav­no­prav­nim uslo­vi­ma ka­ko bi­smo sa­ču­va­li po­li­tič­ku sta­bil­nost na ne­kom ni­vou. Me­đu­tim, pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri bez nor­mal­nih uslo­va su pri­li­ka da raz­mi­sli­mo o boj­ko­tu, da sa­mim tim ra­di­ka­li­zu­je­mo sta­nje, da ide­mo ka ma­ke­don­skom sce­na­ri­ju – re­kao je Kri­vo­ka­pić no­vi­na­ri­ma na­kon kon­fe­ren­ci­je Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) pod na­zi­vom „Sta­bi­lo­kra­ti­ja ili de­mo­kra­ti­ja”.
On je do­dao da pre­fe­ri­ra cr­no­gor­ski sce­na­rio, od­no­sno „ono što smo po­sti­gli kroz par­la­men­tar­ni di­ja­log”.
– Ja sam za to da uz par­la­men­tar­ni di­ja­log do­đe­mo do pre­la­zne vla­de bi­lo ko­jeg ti­pa. Ona je otvo­re­na za mo­de­li­ra­nje, uz gra­đan­ski sek­tor i sve osta­lo, da bi se pri­pre­mi­li ti iz­bo­ri. Vla­da DPS-a ne mo­že da pri­pre­mi ni­jed­ne iz­bo­re. Mi in­ve­sti­ra­mo u bu­duć­nost Cr­ne Go­re tr­pe­ći na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, sva­ka­ko ne­sprem­ni da na dr­žav­ne iz­bo­re po­no­vo iza­đe­mo u uslo­vi­ma u ko­ji­ma ne mo­že­te do­bi­ti – re­kao je Kri­vo­ka­pić.
On sma­tra da na slo­bod­nim i fer iz­bo­ri­ma sva­ki opo­zi­ci­o­ni kan­di­dat mo­že da po­bi­je­di li­de­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– Mi­o­drag Le­kić je po­bi­je­dio i pro­šli put, ali sa­da je do­šlo vri­je­me za slo­bod­ne i fer iz­bo­re i sva­ki opo­zi­ci­o­ni kan­di­dat će po­bi­je­di­ti Đu­ka­no­vi­ća – oci­je­nio je li­der SDP-a i do­dao da je pri­o­ri­tet da opo­zi­ci­ja do­đe do za­jed­nič­kog kan­di­da­ta, ali da ni boj­kot ni­je is­klju­čen.
On je is­ta­kao da naj­ve­ću šte­tu pra­ve oni ko­ji su u par­la­men­tu.
– Cr­na Go­ra sva­kog ju­tra ka­da se pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić pro­bu­di po­tro­ši dva mi­li­o­na eura – ka­zao je li­der SDP-a.
Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, Cr­na Go­ra u po­je­di­nim seg­men­ti­ma ima naj­bo­lju iz­bor­nu re­gu­la­ti­vu, ali ta­ko­đe ima i naj­ra­zra­đe­ni­ji si­stem kra­đe iz­bo­ra. Za­to, ka­ko je za­klju­čio, opo­zi­ci­ja u ova­kvim uslo­vi­ma ne smi­je iza­ći na iz­bo­re.
Pred­sjed­nik So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Vla­di­mir Jo­ko­vić ka­zao je da je Cr­noj Go­ri pri­je sve­ga po­treb­na de­mo­kra­ti­ja, pa tek on­da sta­bil­nost.
– Sta­bil­no­sti ne­ma bez pro­mje­ne vla­sti –na­gla­sio je Jo­ko­vić i do­dao da vlast tre­ba da ras­pi­še par­la­men­tar­ne iz­bo­re za sle­de­ću go­di­nu.
Li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić je re­kao da je opo­zi­ci­o­ni boj­kot par­la­men­ta dvo­stru­ki čin od­go­vor­no­sti .
– Pr­vo kao de­mo­krat­ski od­go­vor na ne­slo­bod­ne iz­bo­re, a po­tom i kao na­čin za iz­la­zak iz po­li­tič­ke kri­ze – na­veo je on i do­dao da je idu­ća go­di­na ra­zum­ni rok za no­ve iz­bo­re.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mo­mo Ko­pri­vi­ca re­kao je da bi uče­sta­le mir­ne smje­ne vla­sti u Cr­noj Go­ri po­ve­ća­le vje­ro­vat­no­ću da sva­ka sle­de­ća pro­mje­na bu­de mir­na.
– Za auto­kra­te je gu­bi­tak vla­sti ri­zi­čan do­ga­đaj. Za­to ima­ju pod­sti­caj da se su­prot­sta­ve smje­ni vla­sti – ka­zao je Ko­pri­vi­ca i do­dao da je opo­zi­ci­ja sna­žno opre­di­je­lje­na da do smje­ne vla­sti do­đe na mi­ran, in­sti­tu­ci­o­na­lan na­čin.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca CGO Da­li­bor­ka Ulja­re­vić re­kla je da se vlast i opo­zi­ci­ja uda­lja­va­ju od di­ja­lo­ga ko­ji bi mo­gao da re­lak­si­ra sve na­pe­ti­ju at­mos­fe­ru.
– U di­je­lu de­mo­krat­ske kon­so­li­da­ci­je, bi­lje­ži­mo na­za­dak na svim ni­vo­i­ma – kre­di­bil­no­sti ključ­nih in­sti­tu­ci­ja i ak­te­ra pred­stav­nič­ke de­mo­kra­ti­je, uz ja­ča­nje uti­ca­ja ne­for­mal­nih cen­ta­ra mo­ći i ogra­ni­ča­va­nje raz­vo­ja gra­đan­ske kul­tu­re –upo­zo­ri­la je Ulja­re­vi­će­va.
Po­sla­nik Bo­šnjač­ke stran­ke Er­vin Ibra­hi­mo­vić na­veo je da je Cr­na Go­ra za­vid­nim spolj­no­po­li­tič­kim us­pje­si­ma do­pri­ni­je­la de­mo­kra­ti­ji u ze­mlji.
V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"