Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-09 ODBORNIČKI KANDIDAT SDP-A MARKO PAVLIĆEVIĆ PORUČIO Zapošljavaćemo građane Cetinja
Li­sta „SDP – Da ži­vi Ce­ti­nje” će se na­kon po­bje­de na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma 26. no­vem­bra pri­o­ri­tet­no ba­vi­ti za­po­šlja­va­njem gra­đa­na Ce­ti­nja kroz otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta na ba­zi re­al­nih i odr­ži­vih bi­znis pro­je­ka­ta, ka­zao je Mar­ko Pa­vli­će­vić, kan­di­dat SDP-a za od­bor­ni­ka u lo­kal­nom par­la­men­tu i član OO SDP Ce­ti­nje. Oci­je­nio je da je Ce­ti­nje grad u ko­jem je eko­no­mi­ja do kra­ja de­va­sti­ra­na, iz ko­jeg lju­di od­la­ze, pa je, ka­ko je is­ta­kao, za­po­šlja­va­nje ap­so­lut­ni pri­o­ri­tet za sva­ku od­go­vor­nu grad­sku upra­vu.
– Taj ozbi­ljan po­sao ko­ji omo­gu­ća­va eko­nom­ski raz­voj u svim obla­sti­ma na Ce­ti­nju bi­će ura­đen kroz for­mi­ra­nje ga­rant­nog fon­da pre­sto­ni­ce, ko­ji će bi­ti oslo­nac svi­ma ko­ji že­le da po­kre­nu i una­pri­je­de svoj bi­znis. U SDP smo uvje­re­ni da se uz part­ner­stvo op­šti­ne, pri­vred­nog i NVO sek­to­ra i svih za­in­te­re­so­va­nih, ali i uz tran­spa­rent­no tro­še­nje nov­ca iz bu­dže­ta pre­sto­ni­ce i ve­li­ke ušte­de na svim ni­vo­i­ma po­tro­šnje, stva­ra­ju uslo­vi za otva­ra­nje no­vih ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća, kao i za pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja i ko­ri­šće­nje re­sur­sa ovog gra­da – na­veo je Pa­vli­će­vić.
Ka­ko je do­dao, iz ga­rant­nog fon­da pre­sto­ni­ce sva­ke go­di­ne će bi­ti po­dr­žan zna­ča­jan broj start-ap bi­znis ide­ja, a od nje­ga će ko­ri­sti ima­ti i oni ko­ji već vo­de svo­je ma­le i sred­nje bi­zni­se, po­sto­je­ći pri­vred­ni su­bjek­ti i po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či, ka­ko bi pro­ši­re­njem po­sto­je­ćeg bi­zni­sa otva­ra­li no­va rad­na mje­sta.
– Grad­ska upra­va ko­ju će vo­di­ti SDP omo­gu­ći­će i po­se­ban pa­ket sti­mu­la­tiv­nih mje­ra za in­ve­sti­to­re, a pla­ni­ra­mo da otvo­ri­mo još jed­nu bi­znis zo­nu u gra­nič­nom po­ja­su sa Pod­go­ri­com. Upra­va pred­vo­đe­na SDP-om će sma­nji­ti i bi­znis ba­ri­je­re kroz iz­mje­nu po­sto­je­ćih op­štin­skih od­lu­ka, sma­nji­ti ko­mu­nal­ne tak­se, na­kna­du za pri­stup­ne pu­te­ve, kao i ci­je­ne ko­mu­na­li­ja za gra­đa­ne i pri­vred­ne su­bjek­te – sa­op­štio je Pa­vli­će­vić.
Na­vo­di da su u SDP-u uoči­li da je obez­bje­đi­va­nje hi­po­te­ka i ga­ran­ci­ja naj­če­šća pre­pre­ka za po­dr­šku bi­znis ide­ja­ma gra­đa­na Ce­ti­nja.
On na­po­mi­nje da će po­se­ban pa­ket sti­mu­la­tiv­nih mje­ra u okvi­ru ga­rant­nog fon­da pre­sto­ni­ce bi­ti na­mi­je­njen za in­ve­sti­ci­je ko­je pod­ra­zu­mi­je­va­ju za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom, maj­ki sa tro­je i vi­še dje­ce ko­ji­ma su uki­nu­te na­kna­de i ko­ri­sni­ka so­ci­jal­ne po­mo­ći, či­me ovaj me­ha­ni­zam obez­bje­đu­je i sna­žnu so­ci­jal­nu funk­ci­ju.V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"