Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-04-29 FLEŠ
Ži­ro ra­čun za po­moć Ne­pa­lu
Cr­ve­ni krst Cr­ne Go­re otvo­rio je ju­če ži­ro ra­čun za pri­ku­plja­nje sred­sta­va za po­moć sta­nov­ni­ci­ma Ne­pa­la, ko­ji su pri­je ne­ko­li­ko da­na po­go­đe­ni ka­ta­stro­fal­nim ze­mljo­tre­som. Iz CKCG su ka­za­li da je broj ra­ču­na 520-5185-40 kod Hi­po­te­kar­ne ban­ke, te da za svr­hu upla­te tre­ba na­ve­sti „po­moć Ne­pa­lu”.
– Cr­ve­ni krst Cr­ne Go­re je obez­bi­je­dio 2.000 eura kao hit­nu po­moć po­stra­da­lom sta­nov­ni­štvu Ne­pa­la. Sred­stva će bi­ti ko­or­di­ni­ra­na od stra­ne Me­đu­na­rod­ne fe­de­ra­ci­je dru­šta­va Cr­ve­nog kr­sta/Cr­ve­nog po­lu­mje­se­ca (MFCK) i bi­će upo­tri­je­blje­na za sa­ni­ra­nje po­sle­di­ca te ka­ta­stro­fe. Pre­ma po­sled­njim pro­cje­na­ma, neo­p­hod­na je po­moć u hra­ni, li­je­ko­vi­ma, vo­di za pi­će, hit­nom smje­šta­ju – sa­op­šte­no je iz CKCG.A.T.

Naj­bo­lji eko­lo­ški pro­je­kat
Pi­va­ra „Tre­bje­sa“ po­zva­la je ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­je se ba­ve za­šti­tom ži­vot­ne sre­di­ne da se, za­ključ­no sa 30. apri­lom, pri­ja­ve na kon­kurs za iz­bor naj­bo­ljeg eko­lo­škog pro­jek­ta. Naj­bo­lji eko­lo­ški pro­je­kat, ko­ji mo­že bi­ti re­a­li­zo­van bi­lo gdje na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re, pi­va­ra će po­dr­ža­ti nov­ča­nim fon­dom vri­jed­nim 10.000 eura.
– Pret­hod­no is­ku­stvo nas je uvje­ri­lo da part­ner­stvo kor­po­ra­tiv­nog i ci­vil­nog sek­to­ra za­i­sta mo­že da, kroz kva­li­tet­ne pro­jek­te i ši­ro­ku sa­rad­nju, do­pri­ne­se zdra­vi­joj oko­li­ni i ve­ćoj svi­je­sti svih čla­no­va dru­štva o eko­lo­gi­ji – sa­op­šti­la je Na­ta­li­ja Mi­lić, me­na­džer kor­po­ra­tiv­nih po­slo­va u pi­va­ri „Tre­bje­sa”.A.T.

Zna­čaj spro­ve­de­nih re­for­mi
Član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO-u do­dat­no bi do­pri­ni­je­lo sve­u­kup­noj sta­bi­li­za­ci­ji pri­li­ka u re­gi­o­nu, oci­je­nio je mi­ni­star od­bra­ne Ru­mu­ni­je Mir­ča Du­ša pri­li­kom su­sre­ta sa cr­no­gor­skom ko­le­gi­ni­com Mi­li­com Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić. Ka­ko je sa­op­šte­no iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne, Du­ša je po­zi­tiv­no oci­je­nio re­for­me ko­je Cr­na Go­ra spro­vo­di u ostva­re­nju svo­jih stra­te­ških ci­lje­va, na­gla­ša­va­ju­ći zna­čaj uče­šća pri­pad­ni­ka voj­ske u me­đu­na­rod­nim mi­si­ja­ma i ope­ra­ci­ja­ma kroz vi­dljiv an­ga­žman u Av­ga­ni­sta­nu.A.T.

Se­mi­nar o ­bezbjed­no­sti igra­ča­ka
Tr­ži­šni i zdrav­stve­no-sa­ni­tar­ni in­spek­to­ri uče­stvo­va­li su kao pre­da­va­či na se­mi­na­ru „No­ve oba­ve­ze pro­iz­vo­đa­ča i tr­go­va­ca u ve­zi sa bez­bjed­no­šću igra­ča­ka i opre­me lič­ne za­šti­te“, or­ga­ni­zo­va­nom za pri­vred­ni­ke i dr­žav­ne slu­žbe­ni­ke.
– Cilj se­mi­na­ra je da se nad­le­žni dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci, kao i re­le­vant­ni pro­iz­vo­đa­či, uvo­zni­ci i di­stri­bu­te­ri upo­zna­ju sa no­vim za­kon­skim oba­ve­za­ma pri­vred­nih su­bje­ka­ta pri­je sta­vlja­nja pro­iz­vo­da na tr­ži­šte i sa na­či­nom vr­še­nja nad­zo­ra na tr­ži­štu u ve­zi sa osi­gu­ra­njem uskla­đe­no­sti igra­ča­ka – sa­op­šte­no je iz Upra­ve.A.T.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"