Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-04-29 ZBOG VINOBRANA U ĆEVAPIMA IZREČENA SANKCIJA PREDSTAVNICIMA MESARE IZ TUZI
„Merima” kažnjena 4.000 eura
Miješanje vinobrana sa mesom strogo zabranjeno (ilustracija) „Merima” kažnjena 4.000 eura Na moje pitanje da li su stavljali vinobran u meso, Smailj Krnić je odgovorio: „Jesam, kako nijesam“ – kazala je inspektorka Bošković
Pred­u­ze­će „B.u.l.s“ iz Tu­zi, u okri­vu ko­jeg po­slu­je me­sa­ra „Me­ri­ma“ i od­go­vor­no li­ce u toj fir­mi Mir­za Kr­nić ka­žnje­ni su ju­če u pod­ruč­nom or­ga­nu za pre­kr­ša­je u Pod­go­ri­ci sa 3.900 eura zbog ko­ri­šće­nja vi­no­bra­na u će­va­pi­ma. Iako su za taj pre­kr­šaj pred­vi­đe­ne ka­zne u ra­spo­nu od 5.500 do 20.000 eura za prav­no li­ce, od­no­sno od 500. do 2.000 eura za fi­zič­ko li­ce, su­di­ja je uz­re­kla ni­že ka­zne jer je pred­stav­nik prav­nog li­ca Sma­ilj Kr­nić pri­znao dje­lo ko­je im je sta­vlje­no na te­ret. Zbog pu­šta­nja u pro­met ne­be­zbjed­ne hra­ne DOO „B.u.l.s“ je ka­žnjen sa 3.500 eura, a od­go­vor­no li­ce sa 400.
Pre­ma ri­je­či­ma ve­te­ri­nar­ske in­spek­to­r­ke ko­ja je vr­ši­la uzor­ko­va­nje me­snih pro­iz­vo­da iz me­sa­re „Me­ri­ma“ Ma­ri­ja­ne Bo­ško­vić, Sma­ilj Kr­nić je je­di­ni od svih pred­stav­ni­ka su­bje­ka­ta nad­zo­ra ko­ji je pri­znao da je ko­ri­stio vi­no­bran.
– Na mo­je pi­ta­nje: „Je­ste li sta­vlja­li vi­no­bran u me­so“, Sma­ilj Kr­nić je od­go­vo­rio: „Je­sam, ka­ko ni­je­sam“. Do­sad mi to još ni­ko ni­je re­kao – ka­za­la je in­spek­tor­ka na ju­če­ra­šnjom su­đe­nju.
Bo­ško­vi­će­va je sa­op­šti­la da je Kr­ni­ću pre­do­či­la da je u pi­ta­nju kon­tro­la i tra­ži­la je da joj odvo­ji pet će­va­pa, od­no­sno 200 gra­ma za uzor­ko­va­nje.
Pred­stav­nik „Me­ri­me“ Sma­ilj Kr­nić re­kao je da ni­je znao da ni­je do­zvo­lje­no mi­je­ša­nje vi­no­bra­na sa pro­iz­vo­di­ma od ob­li­ko­va­nog me­sa, te da je za­bra­nje­nog kon­zer­van­sa sta­vljao ve­o­ma ma­lo. On je uka­zao da je nje­go­voj osmo­čla­noj po­ro­di­ci je­di­ni iz­vor pri­ho­da me­sa­ra i da skrom­no ži­ve.
Pri obra­zlo­že­nju od­lu­ke, su­di­ja je ka­za­la da je olak­ša­va­ju­ća okol­nost što do sa­da Kr­ni­ći ni­je­su osu­đi­va­ni u pre­kr­šaj­nim po­stup­ci­ma zbog dru­gih in­spek­cij­skih kon­tro­la, kao i to što su bi­li is­kre­ni i pri­zna­li su dje­lo ko­je im je sta­vlje­no na te­ret. Za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog na­lo­ga, ka­ko je uka­za­la su­di­ja, od­no­sio se sa­mo na je­dan pre­kr­šaj.
Ana­li­ze uzo­ra­ka će­va­pa ko­je je in­spek­tor­ka Bo­ško­vić uze­la 5. de­cem­bra pro­šle go­di­ne po­ka­za­le su pri­su­stvo sul­fi­ta ko­ji su po­ka­za­te­lji vi­no­bra­na, či­je je mi­je­ša­nje stro­go za­bra­nje­no sa ob­li­ko­va­nim me­som.
Me­sni pro­iz­vo­di ko­je je in­spek­ci­ja uzor­ko­va­la u 39 me­sa­ra iz Pod­go­ri­ce, Ce­ti­nja i Tu­zi, bi­li su po­zi­tiv­ni na vi­no­bran, kon­zer­vans či­je je mi­je­ša­nje sa me­som stro­go za­bra­nje­no. Ta­da je kon­tro­li­sa­nim su­bjek­ti­ma na­lo­že­no da uni­šte me­sne pre­ra­đe­vi­ne u ko­ji­ma je utvr­đe­no pri­su­stvo kon­zer­van­sa i iz­re­če­ne su im nov­ča­ne ka­zne od po 5.500 eura. Pro­tiv onih ko­ji su od­bi­li da pla­te ka­znu pod­ni­jet je za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka. Pod­go­rič­ki Sud za pre­kr­ša­je ne­dav­no je ka­znio „Mak­si“ sa 13.000 eura zbog ko­ri­šće­nja vi­no­bra­na.
Ana­li­ze su po­ka­za­le da je u čak 76 od 93 is­pi­ti­va­na uzor­ka utvr­đe­no pri­su­stvo vi­no­bra­na.
– Pro­ce­nat po­zi­tiv­nih re­zul­ta­ta je bio vi­sok u pr­vom na­le­tu kon­tro­la u op­šti­ni Pod­go­ri­ca (86 od­sto). Po­što je ma­nji broj obje­ka­ta na­kon de­set da­na po­no­vio isti pre­kr­šaj, bez ob­zi­ra na opo­me­ne i pret­hod­ne ka­zne, Ve­te­ri­nar­ska in­spek­ci­ja je shod­no za­ko­nu pred­u­ze­la mje­re za sva­ki obje­kat ko­ji je po­či­nio pre­kr­šaj i iz­re­kla ka­zne po pre­kr­ša­jom na­lo­gu u vri­jed­no­sti od 5.500 eura, kao i za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pod­ruč­nom or­ga­nu za pre­kr­ša­je – sa­op­šti­li su ra­ni­je „Da­nu” iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.A.T.


Odustali od zahtjeva

Pred­stav­ni­ca Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve Lji­lja­na Jo­vo­vić od­u­sta­la je od za­htje­va za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pro­tiv kom­pa­ni­je „Me­so­pro­met“ jer su na­knad­no sa­zna­li da u okvi­ru tog pred­u­ze­ća ne po­slu­ju objek­ti „Fran­ca 12“, „Fran­ca 14“ i „Fran­ca 15“ u ko­ji­ma je na­đen vi­no­bran u me­su. Ona je ju­če sa­op­šti­la da je Upra­va tek 1. apri­la oba­vi­je­šte­na da ti objek­ti po­slu­ju u okvi­ru kom­pa­ni­je „Fran­ca mar­ke­ti“, is­ti­ču­ći da će u za­kon­skom ro­ku od 60 da­na pod­ni­je­ti za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pro­tiv te fir­me.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"