Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-10-20 PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI ZORAN ĐIKANOVIĆ DOSTAVIO IMOVINSKI KARTON
Acu duguje, a kod Mila radi
Imovinski karton Đikanovića Acu duguje, a kod Mila radi Đikanović je kreditno zadužen kod Prve banke, čiji je vlasnik Aco Đukanović, dok je na premijerovom UDG-u prošle godine zaradio 5.500 eura
Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za har­ti­je od vrijednosti Zo­ran Đi­ka­no­vić u pro­šloj go­di­ni za­ra­dio je 5.500 eura od pre­da­va­nja na Uni­ver­zi­te­tu „Do­nja Go­ri­ca” (UDG), či­ji je su­vla­snik Mi­lo Đu­ka­no­vić, dok je kod ban­ke pre­mi­je­ro­vog bra­ta Aca Đu­ka­no­vi­ća kre­dit­no za­du­žen 9.300 eura.
Đi­ka­no­vić pre­da­je na Fa­kul­te­tu za me­đu­na­rod­nu eko­no­mi­ju, fi­nan­si­je i bi­znis na UDG-u, dok je od struč­nih i na­uč­nih ra­do­va i re­cen­zi­ja u pro­šloj go­di­ni pri­mio 7.640 eura.
Kao pred­sjed­nik Ko­mi­si­je mje­seč­no za­ra­đu­je 1.217 eura, a član je i Sa­vje­ta sta­ti­stič­kog si­ste­ma, i tu ne pri­ma ni­ka­kvu na­kna­du.
Đi­ka­no­vić je vla­snik dvo­sob­nog sta­na u Pod­go­ri­ci od 77 kva­dra­ta, po­moć­nih pro­sto­ra od šest i 14 me­ta­ra kva­drat­nih, kao i pla­ca u Ko­la­ši­nu po­vr­ši­ne 350 me­ta­ra kva­drat­nih. Vo­zi „opel astru”, pro­iz­ve­de­nu 1998. go­di­ne.
Pre­ma po­da­ci­ma iz nje­go­vog imo­vin­skog kar­to­na, kre­dit kod Pr­ve ban­ke po­di­gao je za ku­po­vi­nu pla­ca, a po istom osno­vu za­du­žen je i kod Hi­po ban­ke, ko­joj du­gu­je 3.950 eura.
Nje­go­va su­pru­ga Ta­tja­na ra­di u Sred­njoj eko­nom­skoj ško­li „Mir­ko Ve­šo­vić”, gdje joj je pla­ta 347 eura. Vo­zi „opel astru” iz 2012. go­di­ne.
Kao stal­ni sud­ski tu­mač – pre­vo­di­lac pro­šle go­di­ne za­ra­di­la je 500 eura.
Dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Pre­drag Je­lu­šić u pro­šloj go­di­ni pri­mao je za­ra­de i na­kna­de sa če­ti­ri po­zi­ci­je. Kao dr­žav­nom se­kre­ta­ru pla­ta mu je bi­la 685 eura, kao član ten­der­ske ko­mi­si­je za Bu­lja­ri­cu pri­mao je mje­seč­no 200 eura, dok je kao pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Cr­ne Go­re za­ra­đi­vao 480 eura. Je­lu­šić je na­kna­du imao i kao član Uprav­nog od­bo­ra Lu­šti­ce di­ve­lop­ment, gdje je za­ra­đi­vao 500 eura.
Ko­mi­si­ji za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa pri­ja­vio je da po­sje­du­je stan pod hi­po­te­kom u Bu­dvi od 72 kva­dra­ta. Je­lu­šić vo­zi „to­jo­tu RAV 4”, pro­iz­ve­de­nu 2011, a po­sje­du­je i ča­mac „pa­sa­ra elan” iz 1987. go­di­ne.
U fe­bru­a­ru 2015. go­di­ne do­dat­no se kre­dit­no za­du­žio, pa sa­da CKB du­gu­je 10.000 eura. Je­lu­šić je pri­ja­vio da ima ušte­đe­vi­nu od 8.000 eura, dok je go­di­nu ra­ni­je imao 24.000.
Nje­go­va su­pru­ga Gor­da­na za­po­sle­na je u fir­mi Mil­me­di­ka u Bu­dvi, gdje joj je pla­ta 1.000 eura. Po­sje­du­je stan u Be­o­gra­du od 52 kva­dra­ta, a kre­dit­no je za­du­že­na kod NLB ban­ke i CKB, ko­ji­ma du­gu­je 5.000, od­no­sno 2.000 eura.
Ak­tu­el­ni pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva Sr­đa Po­po­vić u pro­šloj go­di­ni je kao po­sla­nik za­ra­đi­vao 1.277 eura. Kao od­bor­nik u Skup­šti­ni op­šti­ne Bu­dva za­ra­đi­vao je 300 eura, dok je kao član skup­štin­skih od­bo­ra za pro­svje­tu, na­u­ku i sport, ljud­ska pra­va i slo­bo­de i za evrop­ske in­te­gra­ci­je pri­mao 225 eura.
Po­po­vić je kao pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu za me­di­te­ran­ske po­slov­ne stu­di­je na go­di­šnjem ni­vou za­ra­dio 1.800 eura, dok je na Po­mor­skom fa­kul­te­tu u Ba­ru pri­mio 1.010.
Po­po­vić je pri­ja­vio da je vla­snik po­ro­dič­nih stam­be­nih zgra­da u Bu­dvi i na Ce­ti­nju od po 400 kva­dra­ta i tre­ći­ne stam­be­ne zgra­de u pre­sto­ni­ci od 95 me­ta­ra kva­drat­nih. Po­sje­du­je i tre­ći­nu šu­ma, pa­šnja­ka, nji­va i kr­ša na Ce­ti­nju, po­vr­ši­ne 142.789 me­ta­ra kva­drat­nih, a vo­zi „fol­ksva­gen tu­a­reg” iz 2008. Od pče­lar­stva je pro­šle go­di­ne za­ra­dio 3.000 eura, dok je kod Pr­ve ban­ke kre­dit­no za­du­žen 50.000.
Nje­go­va su­pru­ga Lju­bo­mir­ka za­po­sle­na je u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji Bu­dva, gdje joj je pla­ta 758 eura. Kao član Uprav­nog od­bo­ra pred­u­ze­ća Me­di­te­ran re­kla­me go­di­šnje pri­ho­du­je 3.000 eura. Ona vo­zi „re­no klio” iz 2005.
A.T.


Pod­nio ostav­ku pri­je go­di­nu

Dr­žav­ni se­kre­tar Pre­drag Je­lu­šić u iz­ja­vi za „Dan” je po­tvr­dio da je pod­nio ostav­ku u od­bo­ru di­rek­to­ra fir­me Lu­šti­ca di­ve­lop­ment, te da je po­stu­pio po za­htje­vu Ko­mi­si­je za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa.
– Oba­vje­šta­vam vas da sam ostav­ku na član­stvo pod­nio or­ga­ni­ma dru­štva 6. ok­to­bra 2014. go­di­ne pod bro­jem 03-2006/1 – ka­zao je Je­lu­šić za „Dan”.
Ko­mi­si­ja je ra­ni­je usta­no­vi­la da su Je­lu­šić, pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Aero­dro­ma Cr­ne Go­re Pre­drag Ne­ne­zić i po­moć­nik se­kre­ta­ra Se­kre­ta­ri­ja­ta za raz­voj­ne pro­jek­te Bi­ser­ka Dra­gi­će­vić u kon­flik­tu in­te­re­sa, jer su an­ga­žo­va­ni i u od­bo­ru di­rek­to­ra kom­pa­ni­je Lu­šti­ca di­ve­lop­ment. Ne­ne­zić, Je­lu­šić i Dra­gi­će­vi­će­va ni­je­su mo­gli bi­ti čla­no­vi od­bo­ra di­rek­to­ra te kom­pa­ni­je jer su isto­vre­me­no an­ga­žo­va­ni u dr­žav­nim kom­pa­ni­ja­ma i in­sti­tu­ci­ja­ma, a taj an­ga­žman je, po za­ko­nu, ne­spo­jiv sa ra­dom u pri­vat­nim po­slov­nim su­bjek­ti­ma. Je­lu­šić je po­tvr­dio da su na nji­ho­va mje­sta iza­bra­ni no­vi čla­no­vi, te da je o svo­joj ostav­ci bla­go­vre­me­no upo­znao Ko­mi­si­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"