Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-06 FIRMA „MONDAL INDUSTRIJA” PONOVO KRŠI ZAKON Halu sagradili na divlje
Fir­ma „Mon­dal in­du­stri­ja” iz Da­ni­lov­gra­da sagradila je ha­lu za pro­iz­vod­nju i skla­di­šte­nje be­ton­skih ele­me­na­ta bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le, kon­sta­to­va­li su in­spek­to­ri gra­đe­vin­sko-ur­ba­ni­stič­ke in­spek­ci­je. Iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma ka­za­li su za „Dan” da je obje­kat sa­gra­đen pri­je stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta, te da zbog to­ga ne mo­gu da do­ne­su rje­še­nje o nje­go­vom ukla­nja­nju.
Pod­sje­ti­mo, pret­hod­no je Eko­lo­ška in­spek­ci­ja za­bra­ni­la iz­grad­nju po­go­na za pro­iz­vod­nju be­ton­skih ga­lan­te­ri­ja ovoj fir­mi jer ni­je spro­ve­la po­stu­pak pro­cje­ne uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu.
– In­spek­to­ri gra­đe­vin­sko-ur­ba­ni­stič­ke in­spek­ci­je iza­šli su na te­ren 18. ja­nu­a­ra ove go­di­ne i tom pri­li­kom za­pi­snič­ki kon­sta­to­va­li da je u kru­gu fa­bri­ke „Mon­dal in­du­stri­ja” D.O.O. Pod­go­ri­ca iz­gra­đen obje­kat na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma 195, 214 i 215 KO Pod­gla­vi­ce, Da­ni­lov­grad. Ga­ba­ri­ti objek­ta su 33 pu­ta 50 me­ta­ra i pred­sta­vlja ha­lu za pro­iz­vod­nju i skla­di­šte­nje be­ton­skih ele­me­na­ta. U pi­ta­nju je obje­kat iz čla­na 152 Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta: „Bes­prav­nim objek­tom se sma­tra zgra­da ko­ja je iz­gra­đe­na su­prot­no pro­pi­si­ma ko­ji­ma je u vri­je­me iz­grad­nje bi­la utvr­đe­na oba­ve­za pri­ba­vlja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le. To je stam­be­na, po­slov­na ili po­slov­no-stam­be­na zgra­da na ko­joj su iz­ve­de­ni gru­bi kon­struk­tiv­ni gra­đe­vin­ski ra­do­vi naj­ma­nje jed­ne eta­že, ko­ja je iz­gra­đe­na bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le, od­no­sno su­prot­no gra­đe­vin­skoj do­zvo­li – po­ja­sni­li su iz MORT-a.
Ka­ko do­da­ju, s ob­zi­rom na to da je obje­kat sa­gra­đen pri­je stu­pa­nja na sna­gu po­me­nu­tog za­ko­na, za­htjev za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nog objek­ta mo­že se pod­ni­je­ti nad­le­žnom or­ga­nu lo­kal­ne upra­ve u ro­ku od de­vet mje­se­ci od da­na stu­pa­nja na sna­gu ovog za­ko­na.
– Pre­ma ovom za­ko­nu, gra­đe­vin­sko-ur­ba­ni­stič­ka in­spek­ci­ja u na­ve­de­nom pe­ri­o­du ne mo­že da do­no­si rje­še­nja o ukla­nja­nju objek­ta. In­spek­ci­ja je sva­ka­ko su­bje­kat nad­zo­ra upu­ti­la da po­stu­pi u skla­du sa na­ve­de­nom od­red­bom ovog za­ko­na i pra­ti­će da­lju re­a­li­za­ci­ju le­ga­li­za­ci­je – ka­za­li su iz tog re­so­ra.
Iz Eko­lo­ške in­spek­ci­je ra­ni­je su ka­za­li za „Dan” da je ova fir­ma za­po­če­la iz­grad­nju po­go­na za pro­iz­vod­nju be­ton­ske ga­lan­te­ri­je, ta­ko da je, shod­no za­ko­nu, u oba­ve­zi da spro­ve­de po­stu­pak pro­cje­ne uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu kod na­le­žnog or­ga­na.
– Ka­ko je čla­nom 6 Za­ko­na o pro­cje­ni uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu de­fi­ni­sa­no da no­si­lac pro­jek­ta ne mo­že pri­stu­pi­ti iz­vo­đe­nju pro­jek­ta bez spro­ve­de­nog po­stup­ka pro­cje­ne uti­ca­ja i sa­gla­sno­sti nad­le­žnog or­ga­na na ela­bo­rat o pro­cje­ni uti­ca­ja, eko­lo­ški in­spek­tor je do­nio mje­ru za­bra­ne iz­vo­đe­nja ra­do­va do pri­ba­vlja­nja sa­gla­sno­sti nad­le­žnog or­ga­na na ela­bo­rat o pro­cje­ni uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu – na­vo­di se u od­go­vo­ri­ma.A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"