Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-06 MLADEN BOJANIĆ PROZVAO DUŠKA MARKOVIĆA ZBOG SLUČAJA „RAMADA”
Premijer ćutanjem odobrava korupciju
Premijer ćutanjem odobrava korupciju Mogao bih, ali neću, optužiti vas da ste promoter korupcije. Mogao bih, ali neću, podsjetiti vas koliko ste puta javno iskazali spremnost da se borite protiv svih vidova korupcije. Mogao bih, ali neću, konstatovati da ne poštujete institucije sistema – tužilaštvo i sudstvo, naveo je Bojanić u otvorenom pismu Markoviću
Ig­no­rant­skim od­no­som zbog osu­đu­ju­će pre­su­de u slu­ča­ju „Ra­ma­da”, ko­jom je di­rek­tor Di­rek­ci­je za že­lje­zni­ce Ne­boj­ša Ob­ra­do­vić osu­đen zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, ša­lje­te po­ru­ku jav­no­sti da Vla­da odo­bra­va ko­rup­ci­ju po­či­nje­nu od čla­no­va vla­da­ju­ćih par­ti­ja, po­ru­čio je biv­ši po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić u otvo­re­nom pi­smu pre­mi­je­ru Du­šku Mar­ko­vi­ću. On je pod­sje­tio da je 19. ja­nu­a­ra po­zvao Mar­ko­vi­ća da smi­je­ni Ob­ra­do­vi­ća jer je pre­su­da­ma Vi­šeg su­da Pod­go­ri­ca od 11. ma­ja 2017. i Ape­la­ci­o­nog su­da od 21. de­cem­bra 2017. go­di­ne pra­vo­sna­žno osu­đen za kri­vič­no dje­lo vi­so­ke ko­rup­ci­je – zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja u pro­du­že­nom tra­ja­nju.
– Osta­li ste ni­je­mi na taj po­ziv. Iz­o­sta­la je bi­lo ka­kva va­ša re­ak­ci­ja. Ap­so­lut­no sam uvje­ren da ste svje­sni da ta­kvim ig­no­rant­skim od­no­som ša­lje­te po­ru­ku jav­no­sti da Vla­da odo­bra­va ko­rup­ci­ju po­či­nje­nu od čla­no­va vla­da­ju­ćih par­ti­ja. Na­rav­no, znam da u pot­pu­no­sti ra­zu­mi­je­te ko­li­ku opa­snost no­si ta po­ru­ka – na­veo je Bo­ja­nić u otvo­re­nom pi­smu.
On je do­dao da bi mo­gao, ali ne­će, da se ba­vi raz­lo­zi­ma Mar­ko­vi­će­vog ću­ta­nja.
– Mo­gao bih, ali ne­ću, op­tu­ži­ti vas da ste pro­mo­ter ko­rup­ci­je. Mo­gao bih, ali ne­ću, pod­sje­ti­ti vas ko­li­ko ste pu­ta jav­no is­ka­za­li sprem­nost da se bo­ri­te pro­tiv svih vi­do­va ko­rup­ci­je. Mo­gao bih, ali ne­ću, kon­sta­to­va­ti da ne po­štu­je­te in­sti­tu­ci­je si­ste­ma – tu­ži­la­štvo i sud­stvo. Mo­gao bih, ali ne­ću, ob­ja­sni­ti ka­kav uti­caj na raz­voj dru­štva ima vaš ig­no­rant­ski od­nos u ovom slu­ča­ju. Sve će se jav­no­sti sa­mo ka­za­ti – na­gla­sio je on.
Bo­ja­nić je kao i pred­stav­ni­ci vi­še opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih par­ti­ja ne­dav­no tra­žio ostav­ku pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta i li­de­ra So­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD) Iva­na Bra­jo­vi­ća zbog sum­nje da je dao la­žni is­kaz pri­li­kom svje­do­če­nja u slu­ča­ju „Ra­ma­da”. Pod­go­rič­ko Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (ODT) u pe­tak je sa­op­šti­lo da je na­sta­vi­lo iz­vi­đaj pro­tiv Bra­jo­vi­ća i šest za­po­sle­nih u Di­rek­ci­ji za že­lje­zni­ce i Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva zbog sum­nje da su la­žno svje­do­či­li. Iz­vi­đaj po Bo­ja­ni­će­voj kri­vič­noj pri­ja­vi za la­žno svje­do­če­nje na­sta­vljen je na­kon što je pre­su­da di­rek­to­ru Di­rek­ci­je za že­lje­zni­ce Ne­boj­ši Ob­ra­do­vi­ću po­sta­la pra­vo­sna­žna. 
– Po­vo­dom pri­ja­ve ko­ju je Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci pod­nio M.B., u ovom tu­ži­la­štvu for­mi­ran je pred­met 31. ma­ja pro­šle go­di­ne, pro­tiv se­dam li­ca, zbog kri­vič­nog dje­la – da­va­nje la­žnog is­ka­za. Ka­ko na­vo­di, pri­ja­ve ni­je­su pru­ža­le do­volj­no osno­va za do­no­še­nje od­lu­ke, za­tra­že­ni su spi­si od Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, ko­ji je oba­vi­je­stio Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci da se spi­si na­la­ze kod Ape­la­ci­o­nog su­da, ra­di od­lu­či­va­nja po žal­bi. Ka­ko je za ocje­nu po­sto­ja­nja pri­ja­vlje­nog kri­vič­nog dje­la, po­treb­no do­no­še­nje pra­vo­sna­žne pre­su­de, ko­ja je u kon­kret­nom slu­ča­ju do­ni­je­ta kra­jem de­cem­bra 2017. go­di­ne, na­kon to­ga su se stvo­ri­li uslo­vi da se iz­vi­đaj­ni po­stu­pak na­sta­vi – na­vo­di se u sa­op­šte­nju tu­ži­la­štva.
Pred Vi­šim su­dom u Pod­go­ri­ci, po­red Bra­jo­vi­ća, svje­do­či­li su Emil Du­rum­ba­šić, Ki­me­ta Me­ru­lić, Ju­go­slav Be­cić, Mi­lan Ban­ko­vić, Mi­ro­slav Ku­ka­vi­čić i Ta­nja Da­šić.A.O.


Ka­zna do pet go­di­na za­tvo­ra

Kri­vič­nim za­ko­ni­kom Cr­ne Go­re pred­vi­đe­na je za­tvor­ska ka­zna do pet go­di­na za da­va­nje la­žnog is­ka­za u kri­vič­nom po­stup­ku. Mi­ni­mal­na ka­zna je tri mje­se­ca za­tvo­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"