Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-06 fleš
Za po­moć 35.000

Uprav­ni od­bor (UO) Fon­da pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja (PIO) od­brio je fi­nan­sij­sku po­moć od 35.000 eura za sa­na­ci­ju šte­te na­sta­lu u ze­mljo­tre­su, na op­štin­skim i stam­be­nim objek­ti­ma ko­je ko­ri­ste pen­zi­o­ne­ri u op­šti­na­ma Plav, Gu­si­nje, An­dri­je­vi­ca i Be­ra­ne. U sa­op­šte­nju se na­vo­di da je ze­mljo­tres od 5,1 ste­pe­ni Rih­te­ra, ko­ji je po­go­dio sje­ver Cr­ne Go­re, na­nio znat­nu ma­te­ri­jal­nu šte­tu.
– Sred­stva će se re­a­li­zo­va­ti pre­ko Sa­ve­za udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Cr­ne Go­re, ko­ji će ko­or­di­ni­ra­ti cje­lo­kup­nu ak­tiv­nost sa op­štin­skim udru­že­nji­ma i re­le­vant­nim dr­žav­nim or­ga­ni­ma za­du­že­nim za pro­cje­nu šte­te. Ras­po­red sred­sta­va po op­šti­na­ma će se iz­vr­ši­ti shod­no iz­vje­šta­ji­ma o na­sta­lim šte­ta­ma – ka­za­li su iz Fon­da PIO.A.O.


Bez po­sla 48.500 gra­đa­na

Na evi­den­ci­ji Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re (ZZZCG) ove sed­mi­ce na­la­zi se 48.511 ne­za­po­sle­nih, što je za dva od­sto ma­nje ne­go pret­hod­ne. Sto­pa ne­za­po­sle­no­sti je pa­la sa pro­šlo­sed­mič­nih 21,34 na 20,91 od­sto.
Naj­ve­ća sto­pa od 32,7 od­sto za­bi­lje­že­na je u ju­lu 2000, dok je naj­ni­ža bi­la u av­gu­stu 2009. go­di­ne, ka­da je iz­no­si­la 10,1 od­sto. Za­vod je od po­čet­ka go­di­ne evi­den­ti­rao 737 no­vo­za­po­sle­nih i ogla­sio 1.600 slo­bod­nih rad­nih mje­sta.A.O.


Ne­vri­je­me na­pra­vi­lo šte­tu

Ne­vri­je­me ko­je je to­kom vi­ken­da za­hva­ti­lo Cr­nu Go­ru ni­je za­o­bi­šlo ni Na­ci­o­nal­ni park Lov­ćen, pa je mje­šta­ni­ma tog pod­ruč­ja na­ni­je­lo ma­nje šte­te na krov­noj kon­struk­ci­ji, a vje­tar oluj­ne ja­či­ne pro­u­zro­ko­vao je oba­ra­nje sta­ba­la na pu­tu, sa­op­šte­no je iz Na­ci­o­nal­nih par­ko­va Cr­ne Go­re (NPCG). Ka­ko su ka­za­li, slu­žba za­šti­te je ukla­nja­la i ma­nje od­ro­ne sa pu­ta ka­ko bi se sa­o­bra­ćaj mo­gao ne­sme­ta­no od­vi­ja­ti, obi­la­zi­la te­ren i oba­vje­šta­va­la mje­šta­ne i re­a­go­va­la po po­tre­bi.
– Zbog ve­li­ke ko­li­či­ne pa­da­vi­na, mje­sta Bla­ti­šta i Do­lo­vi su pod vo­dom, pa su se for­mi­ra­la i ma­nja je­ze­ra – ka­zao je šef Slu­žbe za­šti­te NP Lov­ćen Đor­đe Ka­lu­đe­ro­vić.A.O.


Po­ziv za NVO

Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve (MJU) ob­ja­vi­lo je jav­ni po­ziv ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma (NVO) za pred­la­ga­nje pred­stav­ni­ka za čla­na rad­ne gru­pe za iz­ra­du na­cr­ta za­ko­na o dr­žav­noj upra­vi. Iz tog re­so­ra su po­ja­sni­li da je pri­pre­ma pred­lo­ga za­ko­na o dr­žav­noj upra­vi pred­vi­đe­na Pro­gra­mom ra­da Vla­de Cr­ne Go­re za ovu go­di­nu, u dru­gom kvar­ta­lu.
– Po­stu­pa­ju­ći u skla­du sa utvr­đe­nom oba­ve­zom, a na osno­vu Ured­be o na­či­nu i po­stup­ku ostva­ri­va­nja sa­rad­nje or­ga­na dr­žav­ne upra­ve i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve ob­ja­vlju­je ovaj po­ziv za iz­bor jed­nog pred­stav­ni­ka ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja u me­đu­sek­tor­skoj rad­noj gru­pi – na­vo­di se u po­zi­vu.A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"