Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni RATIMIR VUJOŠEVIĆ PORUČIO DA SE NEĆE POVUĆI IZ TRKE ZA PREDSJEDNIKA MZ SPIČ- SUTOMORE Napadaju me ulizice i poslušnici Podsjećam članove SNP-a iz Sutomora, koji se kriju iza saopštenja svoje stranke, da sam i ispred njihovih kuća obezbijedio javnu rasvjetu i inicirao asfaltiranje 70 odsto makadamskih puteva, kazao je Vujošević
BAR– Vr­ši­lac du­žno­sti pred­sjed­ni­ka Mje­sne za­jed­ni­ce Spič-Su­to­mo­re Ra­ti­mir Vu­jo­še­vić sa­op­štio je ju­če da ne že­li da se po­vu­če iz tr­ke za pred­sjed­ni­ka no­vog sa­zi­va tog ti­je­la, upr­kos am­bi­ci­ja­ma „ne­kih ko­ji ni­su iz Su­to­mo­ra“ da se, ka­ko je re­kao, ‘’na pre­va­ru in­sta­li­ra­ju na to mje­sto’’.
Ne­zva­nič­no, De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ima svo­je fa­vo­ri­te ko­ji, pre­ma pla­nu ne­kih lo­kal­nih ak­ti­vi­sta, na­mje­ra­va­ju da stvo­re kri­tič­nu ve­ći­nu ka­ko bi po svom na­ho­đe­nju kon­sti­tu­i­sa­li od­bor MZ. U tr­ci je i po­ve­ća ne­for­mal­na gru­pa po­li­tič­ki ne­za­vi­snih su­to­mor­skih omla­di­na­ca, a svo­je kan­di­da­te ima i Vu­jo­še­vić ko­ji, ka­ko tvr­di, ne že­li par­tij­sku mje­snu za­jed­ni­cu. Nje­go­vu kan­di­da­tu­ru ne po­dr­ža­va DPS, iako pri­pa­da vla­da­ju­ćoj par­ti­ji.
-Ja je­sam član DPS-a i op­štin­skog od­bo­ra te stran­ke u Ba­ru, i od ro­đe­nja sam u naj­bli­ski­jim mo­gu­ćim od­no­si­ma sa ak­tu­el­nim gra­do­na­čel­ni­kom Zo­ra­nom Sr­zen­ti­ćem, ko­ji je ta­ko­đe Su­to­mo­ra­nin, ali ni­sam ni­či­ja uli­zi­ca, ni­ti tr­pim na­red­be i di­rek­ti­ve, po­seb­no na­mje­štalj­ke. Uli­zi­ca­ma i po­slu­šni­ci­ma je sta­lo da me kom­pro­mi­tu­ju, ali im to ne po­la­zi za ru­kom, jer se u Su­to­mo­ru zna ko je ko, i ko ko­li­ko mo­že i že­li da ura­di za raz­voj ovog pod­ruč­ja – po­ru­čio je Vu­jo­še­vić.
On je re­kao da bi se ra­do po­vu­kao kad bi iza ta­kvog za­htje­va sta­li gra­đa­ni Su­to­mo­ra, ali po­što je kam­pa­nja pro­tiv nje­go­vog re­i­zbo­ra u od­bor Mje­sne za­jed­ni­ce, ka­ko ka­že, dje­lo me­še­ta­ra ko­ji su de­žur­ni kri­ti­ča­ri sve­ga i sva­če­ga, on­da ne­ma po­tre­be za od­u­sta­ja­njem. Pro­ziv­ku OO SNP Bar da za dva man­da­ta ni­je ura­dio ni­šta za raz­voj Su­to­mo­ra, a da je s dru­ge stra­ne se­bi obez­bi­je­dio lo­ka­ci­ju za ben­zin­sku pum­pu, na­zvao je li­ce­mjer­nom, is­ti­ču­ći da u vri­je­me kad je do­bi­je­na po­me­nu­ta lo­ka­ci­ja ni­je bio pred­sjed­nik od­bo­ra MZ.
-Mo­ja pum­pa je či­sta kao su­za. Je­dan sam od pr­vih pri­vat­ni­ka u Cr­noj Go­ri, i sve što imam za­ra­dio sam svo­jim zno­jem i umi­je­ćem. Pod­sje­ćam čla­no­ve SNP-a iz Su­to­mo­ra, ko­ji se kri­ju iza sa­op­šte­nja svo­je stran­ke, da sam i is­pred nji­ho­vih ku­ća obez­bi­je­dio jav­nu ra­svje­tu i ini­ci­rao as­fal­ti­ra­nje 70 od­sto ma­ka­dam­skih pu­te­va, a ne­ki od njih su i svje­do­ci to­ga, jer smo bi­li sku­pa u od­bo­ru MZ sve dok ni­je­su od­u­sta­li od to­ga da da­ju do­pri­nos raz­vo­ju mje­sta u kom ži­ve – na­veo je Vu­jo­še­vić u iz­ja­vi do­sta­vlje­noj „Da­nu“.
M.Jo­va­no­vić


Bi­li bi­smo kao Mo­na­ko

-Si­gu­ran sam da bi Su­to­mo­re bi­lo kao Mo­na­ko da je pri­je osam go­di­na na če­lu op­šti­ne Bar bio sa­da­šnji gra­do­na­čel­nik dr Zo­ran Sr­zen­tić, jer znam ko­li­ko je ve­zan za naš kraj, gdje je i sam ži­vio od ro­đe­nja do za­vr­šet­ka sred­nje ško­le – na­vo­di Vu­jo­še­vić, na­gla­ša­va­ju­ći da je pri­je osam go­di­na u op­štin­skom bu­dže­tu bi­lo do­volj­no nov­ca, što sa­da ni­je slu­čaj.
Zna­ča­jan dio nov­ca od pro­da­je Ma­lje­vi­ka, ka­že, si­gur­no bi bio ulo­žen u raz­voj Su­to­mo­ra, a već bi bi­li re­a­li­zo­va­ni i svi dru­gi zna­čaj­ni­ji pro­jek­ti ko­ji su pla­ni­ra­ni.
-I po­red ukup­no lo­še eko­nom­ske si­tu­a­ci­je, na­red­nih sed­mi­ca po­če­će grad­nja kru­žnog to­ga, tu­ne­la i pa­sa­re­le kod skre­ta­nja za su­to­mor­sku že­lje­znič­ku sta­ni­cu, što smo ta­ko­đe ini­ci­ra­li mi iz mje­sne za­jed­ni­ce – na­vo­di Vu­jo­še­vić.


Bi­ra se 15 čla­no­va od­bo­ra

U od­bor MZ bi­ra se 15 čla­no­va, od če­ga osam na dva bi­rač­ka mje­sta u OŠ „Ke­kec“, pet u od­ma­ra­li­štu SO ‘’Pri­boj’’ i dva u zgra­di biv­še OŠ u Mi­ši­ći­ma. Iza­bra­ni čla­no­vi od­bo­ra po­tom bi­ra­ju pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­ka mje­sne za­jed­ni­ce. Pre­o­sta­lo je da se iza­be­ru još čla­no­vi od­bo­ra MZ u „Ke­ke­cu“, jer je zbor gra­đa­na odr­žan 25.apri­la pre­ku­nut na­kon što je skup ostao bez kvo­ru­ma po­što su se Vu­jo­še­vi­će pri­sta­li­ce po­vu­kle iz sa­le, sma­tra­ju­ći da je po di­rek­ti­vi iz Ba­ra na­pra­vljen sce­na­rio da od­bor „pad­ne u ru­ke“ lju­di­ma ko­ji uglav­nom ni­je­su iz Su­to­mo­ra, ili su sa­mo fik­tiv­no pri­ja­vlje­ni kao nje­go­vi sta­nov­ni­ci. Zbog, ka­ko je re­kao, broj­nih ne­pra­vil­no­sti Vu­jo­še­vić je na­ja­vio da će žalbe pod­ni­je­ti i na od­lu­ke do­ni­je­te u pri­boj­skom od­ma­ra­li­štu i Mi­ši­ći­ma, gdje je iza­bra­no ukup­no se­dam čla­no­va od­bo­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"